ˆ

Zamówienia powyżej kwoty 130 000 zł

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-01-10
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie badań laboratoryjnych przy robotach drogowych i mostowych na drogach wojewódzkich województwa lubuskiego w roku 2022
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • INFORMACJA O MATERIAŁACH PRZETARGOWYCH (DOC, 61.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-01-04
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Konserwacja nawierzchni dróg wraz z robotami towarzyszącymi w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze: Zadanie nr 1 - Obwód Drogowy Kłodawa Zadanie nr 2 - Obwód Drogowy Drezdenko
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • INFORMACJA O MATERIAŁACH PRZETARGOWYCH (DOC, 195 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-12-31
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wojewódzkiej nr 304 od drogi krajowej nr 32 do Babimostu”
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • INFORMACJA O MATERIAŁACH PRZETARGOWYCH (DOCX, 44.1 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-12-30
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 321 w ramach realizacji zadania pn. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad Kanałem Starym Krzyckim w ciągu drogi wojewódzkiej 321 w miejscowości Kierzno
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • INFORMACJA O MATERIAŁACH PRZETARGOWYCH (DOCX, 43.9 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-12-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Roboty konserwacyjne oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 1: Rejon dróg wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie Zadanie nr 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • INFORMACJA O MATERIALACH PRZETARGOWYCH (DOC, 57 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-12-06
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • INFORMACJA O MATERIAŁACH PRZETARGOWYCH (DOCX, 43.8 KiB)