ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-12-03
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku w km ok. 89+685 – 90+666 w m. Przyczyna Górna
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 139.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 968.9 KiB)
 • załączniki do SIWZ (DOC, 191.5 KiB)
 • identyfikator postępowania (PDF, 193.2 KiB)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_f822722a-042a-46b5-b51a-5b77e2cde6a9.asc (ASC, 700 B)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-11-27
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Konserwacja drogowych obiektów inżynierskich oraz czyszczenie i naprawa kanalizacji deszczowej przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze: Zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie Zadanie 3: OD Kłodawa i OD Drezdenko Zadanie 4: OD Sulęcin i OD Ośno Lubuskie
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 189.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2 MiB)
 • Specyfikacje techniczne - dot 4 zadań (ZIP, 2.1 MiB)
 • Identyfikator postepowania (PDF, 195.1 KiB)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_6f5de9c5-e523-4ae7-8bd0-967ff210cb1b (ASC, 700 B)
 • załączniki edytowalne (DOC, 809 KiB)
 • Informacja o otwarciu ofert online (DOCX, 35.5 KiB)
 • wykazy dróg RDW Kożuchów i RDW Kłodawa (ZIP, 293.3 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-11-27
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Konserwacja wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych urządzeń podczyszczających przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze: Zadanie nr 1 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 2 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie Zadanie nr 3 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 7.8 MiB)
 • SIWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • wykaz dróg wojewódzkich dot. ZAD. NR 3 (PDF, 251.5 KiB)
 • wykaz separatorów i osadników dot. ZAD. NR 3 (PDF, 191.7 KiB)
 • załączniki do SIWZ-edytowalne (DOC, 231 KiB)
 • identyfikator postępowania (PDF, 247.3 KiB)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_0da2c0fa-bbec-4706-89b8-8e27e3cc90bc (ASC, 700 B)
 • Informacja o otwarciu ofert online (DOC, 63 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-11-26
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Roboty konserwacyjne oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie, zadanie nr 3 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 183.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.8 MiB)
 • załączniki edytowalne do SIWZ (DOC, 204 KiB)
 • SST - RDW ZG (PDF, 434.8 KiB)
 • SST - RDW Kożuchów (PDF, 202.7 KiB)
 • SST - RDW Kłodawa (PDF, 157.3 KiB)
 • Wykaz dróg woj. - RDW Kłodawa (PDF, 251.5 KiB)
 • identyfikator postępowania (PDF, 194 KiB)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_f596bfb3-b299-4578-8210-9f264a8cf014.asc (ASC, 700 B)
 • Informacja o otwarciu ofert online (DOC, 63 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-11-26
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Praca sprzętem przeznaczonym do robót drogowych przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze: zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, zadanie nr 2 – Obwód Drogowy Kożuchów oraz Obwód Drogowy Sława, zadanie nr 3 – Obwód Drogowy Lubsko oraz Obwód Drogowy Żagań, zadanie nr 4 – Obwód Drogowy Kłodawa oraz Obwód Drogowy Drezdenko, zadanie nr 5 – Obwód Drogowy Sulęcin oraz Obwód Drogowy Ośno Lubuskie
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 187.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • załączniki edytowalne do SIWZ (DOC, 303 KiB)
 • Wykaz dróg wojewódzkich - RDW Kłodawa (PDF, 251.5 KiB)
 • identyfikator postępowania (PDF, 192.2 KiB)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_8d756f0c-43cf-4f7e-b8dc-d2a8a80224e2.asc (ASC, 700 B)
 • Informacja o otwarciu ofert online (DOC, 63 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-11-26
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa mieszanki bazaltowej na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze: Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 2 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 7.7 MiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • załączniki do SIWZ-wersja edytowalna (DOC, 164.5 KiB)
 • identyfikator postępowania (PDF, 249.1 KiB)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_61c01823-0cf4-46cc-b738-35c06de93506 (ASC, 700 B)
 • Informacja o otwarciu ofert online (DOC, 63 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-11-17
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wycinka, nasadzenia i pielęgnacja drzew przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze: Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy Kłodawa oraz Obwód Drogowy Drezdenko Zadanie nr 4 – Obwód Drogowy Sulęcin oraz Obwód Drogowy Ośno Lubuskie
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publik. w Dz.UUE w dniu 12.11.2020 r. (PDF, 185.4 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 17.11.2020 r (PDF, 185.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 33.5 MiB)
 • specyfikacja techniczna dot. zad. nr 1,2,3 i 4 (ZIP, 1.4 MiB)
 • Wykaz dróg wojewódzkich RDW Kłodawa dot. zad. nr 3 i 4 (PDF, 251.5 KiB)
 • JEDZ plik espd-request.xml (XML, 131.1 KiB)
 • załączniki edytowalne (DOC, 360 KiB)
 • identyfikator postępowania (PDF, 249.2 KiB)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_726374d0-0cf2-40b6-92c6-570008ad8a8b (ASC, 700 B)
 • Informacja o otwarciu ofert online (DOC, 63 KiB)