ˆ

Zamówienia powyżej kwoty 130 000 zł

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-06-23
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa chodnika w m. Siedlisko przy ul. Sławskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 325
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • link prowadzący bezpośrednio do widoku postepowania na platformie e-Zamówienia (DOCX, 46.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-06-23
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 300 w km 2+896 w okolicy miejscowości Borowe
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • link prowadzący bezpośrednio do widoku postepowania na Platformie e-Zamówienia (DOC, 192 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 158 w ramach realizacji zadania pn.: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi woj. 158 w km 11+777 w m. Santok
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • link prowadzący bezpośrednio do widoku postepowania na Platformie e-Zamówienia (DOC, 192 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-06-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na bazie asfaltu upłynnionego na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze: Zadanie nr 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia (DOC, 56 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-06-20
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 278 i 282 w m. Bojadła
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia (DOCX, 43.4 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-06-20
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Praca sprzętem przeznaczonym do robót drogowych przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia (DOCX, 43.4 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-06-20
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Konserwacja i czyszczenie rowów przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie.
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • link prowadzący bezpośrednio do widoku postepowania na platformie e-Zamówienia (DOCX, 46.6 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-06-15
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu zlokalizowanego w km 20+000 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku skrzyżowanie do m. Długie – m. Borowina
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia (DOC, 56 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-06-13
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbiórka i budowa nowego przepustu: zadanie nr 1: „droga wojewódzka nr 137 Nowe Biskupice – Sułów w km 10+170” zadanie nr 2: „droga wojewódzka nr 138 Skarbona – Granice w km 58+950”
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • link prowadzący bezpośrednio do widoku postepowania na platformie e-Zamówienia (DOC, 55.5 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-06-09
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi polegająca na odnowie dywanikowej drogi woj. nr 286 na odc. DK 32 – Czarnowice – Stargard Gubiński
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • link prowadzący bezpośrednio do widoku postepowania na Platformie e-Zamówienia (DOC, 192 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji