ˆ

Wakaty

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2022-05-09
Termin składania dokumentów
2022-05-20 00:00:00
Stanowisko
specjalista
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Zamówień i Administracji
Lp: 2
Data ogłoszenia
2022-05-09
Termin składania dokumentów
2022-06-13 15:00:00
Stanowisko
"Inspektor Nadzoru"
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Mostów