ˆ

Zamówienia powyżej kwoty 130 000 zł

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-06-17
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi - budowa chodnika w m. Goraj w ciągu drogi wojewódzkiej nr 192
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • INFORMACJA O MATERIAŁACH PRZETARGOWYCH (DOC, 57 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-06-14
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 283 w m. Czciradz od km 29+240 do km 29+900 oraz 30+063 do km 30+303 w zakresie budowy chodnika
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • INFORMACJA O MATERIAŁACH PRZETARGOWYCH (DOC, 57 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-06-14
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Konserwacja oraz naprawa sprzętu do zimowego utrzymania dróg będącego w posiadaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze : Zadanie nr 1 – Obwód Drogowy Babimost i Obwód Drogowy Zielona Góra Zadanie nr 2 – Obwód Drogowy Bobrowice Zadanie nr 3 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie Zadanie nr 4 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • INFORMACJA O MATERIAŁACH PRZETARGOWYCH (DOC, 61.5 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-06-09
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi woj. nr 283 na odcinku od km 34+780 do km 35+770
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • INFORMACJA O MATERIAŁACH PRZETARGOWYCH (DOC, 57 KiB)