ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-10-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:32:30 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Zapytanie ofertowe na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN 100 PN 6,3 MPa w ramach projektowanej obwodnicy m. Drezdenko Tomek Gacek
12:54:55 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Konserwacja obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie Aneta Buczyńska
11:21:16 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Konserwacja drogowych obiektów inżynierskich oraz czyszczenie i naprawa kanalizacji deszczowej przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze” Iga Szylinczuk
11:12:00 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie Alina Sałata
11:11:47 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Zbiorcze zestawienie ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie Alina Sałata
11:09:56 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie Alina Sałata
08:58:28 Edycja elementu Zamówienia publiczne - załącznik Załączniki 1, 2,3 i 4 do zapytania ofertowego wersja edytowalna - Nazwa elementu do którego przynależy: Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie Alina Sałata
08:57:44 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie Alina Sałata

Zmiany z dnia: 2021-10-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:23:23 Edycja elementu Zamówienia publiczne - załącznik INFORMACJA O MATERIAŁACH PRZETARGOWYCH - Nazwa elementu do którego przynależy: Budowa dwóch sygnalizacji świetlnych typu ALL RED z detekcją ruchu pojazdów oraz wzbudzanych mechanicznie na przycisk wraz z dedykowanym oświetleniem przejść dla pieszych na drodze woj. nr 292 w m. Bytom Odrzański przy ul. Kożuchowskiej i ul. Kopernika Aneta Buczyńska
15:17:10 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Budowa dwóch sygnalizacji świetlnych typu ALL RED z detekcją ruchu pojazdów oraz wzbudzanych mechanicznie na przycisk wraz z dedykowanym oświetleniem przejść dla pieszych na drodze woj. nr 292 w m. Bytom Odrzański przy ul. Kożuchowskiej i ul. Kopernika Katarzyna Turek

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony