ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-06-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:48:13 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi woj. nr 283 na odcinku od km 34+780 do km 35+770 Katarzyna Turek
10:47:45 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi woj. nr 324 Szlichtyngowa – granica województwa w km 1+200,00 ÷ 2+080,00 Aneta Buczyńska
08:03:24 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Zapytanie ofertowe na opracowanie aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu dla zadania pn.: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 287 od km 46+510 do km 47+200 w m. Grabik. 35+680 Agnieszka Brzezińska
08:03:24 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik informacja o unieważnieniu - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na opracowanie aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu dla zadania pn. Agnieszka Brzezińska
08:02:15 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Zapytanie ofertowe na opracowanie aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu dla zadania pn.: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 287 od km 46+510 do km 47+200 w m. Grabik. 35+680 Agnieszka Brzezińska

Zmiany z dnia: 2021-06-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:01:49 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Zestawienie ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe dot. opracowania dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 315 w m. Lipka Tomek Gacek
14:01:48 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Zapytanie ofertowe dot. opracowania dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 315 w m. Lipka Tomek Gacek
14:00:20 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Zapytanie ofertowe dot. opracowania dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 315 w m. Lipka Tomek Gacek
13:27:05 Upublicznienie elementu wakaty - ogłoszenie ZDW-ZG-K-1010-35/21 Danuta Kempa
13:09:21 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wyniki przetargu - Nazwa elementu do którego przynależy: OGŁOSZENIE PRZETARGU Wioleta Kowalczyk

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony