ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-05-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:17:32 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Zakup zagęszczarki spalinowej Husqvarna typ FL 50L - 1 szt. na potrzeby Obwodu Drogowego Zielona Góra Joanna Stańczyk-Kaźmierczak
08:38:26 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Zestawienie ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na opracowanie aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu dla zadania pn. Agnieszka Brzezińska
08:37:37 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Zapytanie ofertowe na opracowanie aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu dla zadania pn.: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 287 od km 46+510 do km 47+200 w m. Grabik. 35+680 Agnieszka Brzezińska

Zmiany z dnia: 2021-05-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:09:25 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik zbiorcze zestawienie ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Remont drogi woj. nr 278 w m. Mozów Iga Szylinczuk
11:49:16 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Zapytanie ofertowe dot. opracowania dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 315 w m. Lipka Agnieszka Brzezińska
11:49:16 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja o wyniku postępowania - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe dot. opracowania dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 315 w m. Lipka Agnieszka Brzezińska
11:48:07 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Zapytanie ofertowe dot. opracowania dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 315 w m. Lipka Agnieszka Brzezińska
11:45:48 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Zapytanie ofertowe dot. opracowania dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 315 w m. Lipka Tomek Gacek
11:42:42 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Zapytanie ofertowe dot. opracowania dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 315 w m. Lipka Tomek Gacek

Zmiany z dnia: 2021-05-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:58:53 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w m. Mycielin od km 5+177,58 do km 5+313,70 w zakresie budowy chodnika Aneta Buczyńska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony