ˆ

Zamówienia powyżej kwoty 130 000 zł

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-02-05
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa soli drogowej kamiennej niezbrylającej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg dla potrzeb ZDW Zielona Góra
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 47.7 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 219.3 KiB)
 • ogłoszenie o wyniku postępowania-unieważnienie (PDF, 58.3 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-01-21
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-29 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa soli drogowej kamiennej niezbrylającej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg dla potrzeb Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SWZ (PDF, 10.7 MiB)
 • identyfikator postępowania (PDF, 307.3 KiB)
 • załączniki do SWZ edytowalne (DOC, 151.5 KiB)
 • informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie postępowania przetargowego (PDF, 152.3 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 181.9 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-12-04
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 279 w m. Leśniów Wielki w zakresie budowy chodnika w km ok. 43+400 - 43+700
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 139.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 966.2 KiB)
 • załączniki do SIWZ (DOC, 191.5 KiB)
 • identyfikator postępowania (PDF, 197.5 KiB)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_e1da01d9-b6e2-4c5a-8751-8f9a487dc1a5.asc (ASC, 700 B)
 • Informacja o otwarciu ofert online (DOC, 63 KiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT+oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (PDF, 420.7 KiB)
 • oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej-załącznik edytowalny (DOC, 38.5 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 218.2 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-UNIEWAZNIENIE POSTĘPOWANIA (PDF, 102.9 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-10-13
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i sprzętu na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 159.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • identyfikator postępowania (PDF, 246 KiB)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_da3a9347-7ae3-4047-a375-5114cb2e76e0 (ASC, 700 B)
 • załączniki do SIWZ-edytowalne (DOC, 153.5 KiB)
 • Informacja o otwarciu ofert online (DOC, 60 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY NR 1 (PDF, 258.6 KiB)
 • WZÓR UMOWY po ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE WYKONAWCY NR 1 (PDF, 107.5 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 192.9 KiB)
 • oświadczenie - grupa kapitałowa (DOC, 44.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 229.8 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU (UNIEWAŻNIENIU) ZAMÓWIENIA (PDF, 93.8 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-09-22
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 315 w ramach realizacji zadania pn. Przebudowa mostu przez rzekę Odrę w miejscowości Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 Wolsztyn-Konotop-Nowa Sól"
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 142.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 780 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - edytowalne (DOC, 186.5 KiB)
 • Identyfikator postępowania (PDF, 193.5 KiB)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_559b7dd6-2388-4cc0-9c05-96f06be5bac7.asc (ASC, 700 B)
 • ZMIANA DO SIWZ NR 1 + PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (PDF, 588.5 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 74.3 KiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT+oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (PDF, 692.6 KiB)
 • oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej-załącznik edytowalny (DOC, 38.5 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA (PDF, 345.9 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-unieważnienie postępowania (PDF, 105.5 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-07-16
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 156 m. Strzelce Kraj. - ul. Sportowa ETAP I
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 165.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 923.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - edytowalne (DOC, 214 KiB)
 • SST (PDF, 1.3 MiB)
 • PLAN CHODNIKA (PDF, 1.6 MiB)
 • PRZEKRÓJ CHODNIKA (PDF, 1.4 MiB)
 • Identyfikator postępowania (PDF, 190 KiB)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_a8ad2347-64f4-4aeb-bb41-b28e78e71aa7.asc (ASC, 700 B)
 • ZESTAWIENIE OFERT + oświadczenie o braku przynależności (PDF, 354.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 215.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu (unieważnieniu) zamówienia (PDF, 103.6 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-07-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Konserwacja obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW ZG – teren RDW Kłodawa
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 165.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Załączniki do SIWZ - edytowalne (DOC, 323.5 KiB)
 • Plan DW 131 7+516 Przemysław (PDF, 1.4 MiB)
 • Plan DW 131 8+266 Dzierzązna (PDF, 1.4 MiB)
 • Plan DW 131 9+145 Dzierzązna (PDF, 1.4 MiB)
 • Przekrój DW 131 7+516 Przemysław (PDF, 1.4 MiB)
 • SST (PDF, 3.6 MiB)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_cfb0f201-9fc8-455d-9484-4ab93d88c726.asc (ASC, 700 B)
 • Identyfikator postępowania (PDF, 194.2 KiB)
 • zestawienie ofert + oświadczenie o grupie kapitałowej (PDF, 363.8 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 224.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu (unieważnieniu) zamówienia (PDF, 102.8 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-04-27
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa ciągnika wraz z osprzętem do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 415.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • załączniki do SIWZ-edytowalne (DOC, 295.5 KiB)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_c2bdb42f-4470-4868-b7db-78f95f0c9c13 (ASC, 700 B)
 • identyfikator postępowania (DOCX, 12.7 KiB)
 • odpowiedzi na zapytania wykonawcy nr 1+zmiana do SIWZ nr 1 oraz przedłuż. terminu skł. i otw. ofert (PDF, 4.4 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 197.1 KiB)
 • zmieniony zał. nr 3 -specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego wraz z osprzętem-edytowalny (DOCX, 36.4 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY NR 2 (PDF, 255.2 KiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 387 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 226.9 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-unieważnienie postępowania (PDF, 285.7 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-02-24
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 w km 67+490 w miejscowości Drezdenko” w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 160 wraz z: remontem obiektu mostowego w km 67+490 w miejscowości Drezdenko”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 432 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • dokumenty formalno prawne (RAR, 7.9 MiB)
 • geologia (RAR, 2.3 MiB)
 • opis techniczny -projekt wykonawczy (PDF, 1.3 MiB)
 • rysunki PW (RAR, 10.4 MiB)
 • SST (PDF, 3.3 MiB)
 • TOR (RAR, 3.8 MiB)
 • załączniki do SIWZ-edytowlane (DOC, 271 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 664.3 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 247.3 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-unieważnienie postępowania (PDF, 286.7 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-02-21
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wycinka, nasadzenia i pielęgnacja drzew przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 418.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • SST (PDF, 491.3 KiB)
 • załączniki do SIWZ-edytowalne (DOC, 190 KiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 413.2 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 254.8 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-unieważnienie postępowania (PDF, 291.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji