ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi woj. nr 283 na odcinku od km 34+780 do km 35+770Drukuj informację Zamówienie publiczne: Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi woj. nr 283 na odcinku od km 34+780 do km 35+770

Szczegóły informacji

Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi woj. nr 283 na odcinku od km 34+780 do km 35+770

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: ogłoszony

Tryb: podstawowy

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Finansowanie: Bez informacji o finansowaniu

Nr UZP: 2021/BZP 00076577/01

Termin składania ofert / wniosków: 2021-06-24 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-06-24 10:30:00

Miejsce złożenia oferty: elektronicznie za pośrednictwem miniPortalu

Ogłoszono dnia: 2021-06-09 przez

Treść:

ZDW-ZG-WZA-3318-12/2021

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony