ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-04-18 2018-05-08 10:00:00 Przebudowa dróg polegająca na odnowie dywanikowej: Zadanie nr 1 – droga wojewódzka nr 151 na odcinku od granicy województwa do skrzyżowania miejsc. Mszaniec Lokalizacja: droga wojewódzka nr 151 od km 126+515 do km 127+510 Zadanie nr 2 – droga wojewódzka nr 137 na odcinku Templewo cmentarz do przejazdu kolejowego Lokalizacja: droga wojewódzka nr 137 od km 61+788 do km 62+929 i skrzyżowania od km 61+557 do km 61+597 ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 227.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 337.5 KiB)
 • Plan Sytuacyjny dot. ZAD. NR 1 (PDF, 123.9 KiB)
 • Plan Sytuacyjny dot. ZAD. NR 2 (PDF, 545.2 KiB)
 • Przekrój Normalny dot. ZAD. NR 1 (PDF, 22.5 KiB)
 • Przekrój Normalny dot. ZAD. NR 2 (PDF, 27.6 KiB)
 • SST-dot. ZAD. NR 1 (PDF, 1.1 MiB)
 • SST-dot. ZAD. NR 2 (PDF, 1.1 MiB)
 • załączniki do SIWZ-wersja edytowalna (DOC, 252.5 KiB)
2 2018-04-17 2018-05-25 10:00:00 Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze w sezonie zimowym 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021 Zadanie nr 1 – Teren Miasta i Gminy Gubin o dł. 10,677 km Zadanie nr 2 – Teren Obwodu Drogowego Zielona Góra o dł. 15,166 km Zadanie nr 3 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie Zadanie nr 4 – Obwód Drogowy w Sławie, drogi woj. nr 278, 305 i 324 o dł. 14,229 km ogłoszony
 • ogłoszenie o zamówieniu przekazane w dniu 12.04.2018r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (PDF, 197.2 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 17.04.2018r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (PDF, 78.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • załączniki edytowalne do SIWZ (DOC, 173 KiB)
 • JEDZ - poglądowo w pliku PDF (PDF, 85.8 KiB)
 • JEDZ- plik espd-request (XML, 125 KiB)
 • Instrukcja wypełniania JEDZ (PDF, 1.2 MiB)
 • SST zadanie nr 1 (PDF, 461.9 KiB)
 • SST zadanie nr 2 (PDF, 454.4 KiB)
 • SST zadanie nr 3 (PDF, 461.5 KiB)
 • SST zadanie nr 4 (PDF, 535.3 KiB)
3 2018-04-17 2018-04-25 10:00:00 Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie – ODW Sulęcin ogłoszony
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 196.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 839.1 KiB)
 • załączniki do SIWZ edytowalne (DOC, 254.5 KiB)
 • SST nawierzchnie bitumiczne (PDF, 592.8 KiB)
 • SST konserwacja dróg (PDF, 571.4 KiB)
 • Wykaz dróg wojewódzkich RDW Kłodawa (PDF, 254.4 KiB)
4 2018-04-16 2018-05-28 10:00:00 Przebudowa drogi woj. nr 315 na odcinku Przyborów - granica województwa ogłoszony
 • ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12.04.2018 r. (PDF, 137.1 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14.04.2018 r. (PDF, 128.2 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP w dniu 16.04.2018 r. (PDF, 192.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 471.7 KiB)
 • JEDZ-poglądowo w pliku PDF (PDF, 82.3 KiB)
 • JEDZ-instrukcja UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • JEDZ plik espd-request.xml (XML, 121.6 KiB)
 • dokumentacja techniczna-branża mostowa (RAR, 7.4 MiB)
 • SOR (RAR, 10.4 MiB)
 • SST-branża drogowa (PDF, 2.8 MiB)
 • SST-branża mostowa (PDF, 1.3 MiB)
 • Wycinka drzew (RAR, 6.5 MiB)
 • załączniki do SIWZ-wersja edytowalna (DOC, 740.5 KiB)
 • dokumentacja techniczna -branża drogowa (RAR, 54.3 MiB)
 • ZMIANA DO SIWZ NR 1 (PDF, 46.3 KiB)
 • ZAMIENNA SST - branża drogowa (PDF, 2.2 MiB)
5 2018-04-16 2018-05-24 10:00:00 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze w sezonie 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021 na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie Zadanie nr 1 – Obwód Drogowy Drezdenko Zadanie nr 2 – Obwód Drogowy Kłodawa Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy Ośno Lubuskie Zadanie nr 4 – Obwód Drogowy Sulęcin ogłoszony
 • ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11.04.2018 r (PDF, 231.9 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14.04.2018 r. (PDF, 243.2 KiB)
 • JEDZ - poglądowo w pliku PDF (PDF, 100.4 KiB)
 • JEDZ - plik espd-request (XML, 140.8 KiB)
 • Instrukcja wypelniania JEDZ (PDF, 1.2 MiB)
 • SIWZ (PDF, 919.7 KiB)
 • załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 226.5 KiB)
 • Specyfikacje techniczne Zad. 1-4 (ZIP, 358.3 KiB)
 • Mapa - województwo lubuskie (JPG, 66.2 KiB)
6 2018-04-16 2018-05-23 10:00:00 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze w sezonie 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021 na terenie : Zadanie nr 1 – Obwód Drogowy Babimost Zadanie nr 2 – Obwód Drogowy Bobrowice Zadanie nr 3: Obwód Drogowy Kożuchów Zadanie nr 4: Obwód Drogowy Lubsko Zadanie nr 5: Obwód Drogowy Sława Zadanie nr 6: Obwód Drogowy Żagań ogłoszony
 • ogłoszenie o zamowieniuprzekazane w dniu 11.04.2018 r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (PDF, 293.9 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 14.04.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (PDF, 272.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Specyfikacja techniczna zad 1-2 (PDF, 363.3 KiB)
 • Specyfikacja techniczna Zad 3-6 (PDF, 385.7 KiB)
 • JEDZ - poglądowo w pliku pdf (PDF, 90.9 KiB)
 • JEDZ - plik espd-request (XML, 132.3 KiB)
 • Instrukcja wypełniania JEDZ (PDF, 1.2 MiB)
 • załączniki do ST zad. 1-2 (PDF, 281.2 KiB)
 • załączniki do ST Zad. 3-6 (PDF, 283.3 KiB)
 • załaczniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 279 KiB)
7 2018-04-12 2018-05-08 10:00:00 Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi woj. nr 287 w m. Lubsko, ul. Wrocławska (dawna XX-Lecia PRL-u) ogłoszony
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 236.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 586.5 KiB)
 • załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 202.5 KiB)
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne (PDF, 2.2 MiB)
 • ZMIANA DO SIWZ NR 1 (PDF, 167.3 KiB)
8 2018-04-10 2018-05-17 10:00:00 Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica – Etap II: Zadanie nr 1- m. Debrznica Zadanie nr 2- m. Pliszka Zadanie nr 3- m. Siedlisko Zadanie nr 4- m. Trzebiechów ogłoszony
 • SST- zadanie nr 1 (RAR, 3.8 MiB)
 • SST-zadanie nr 2 (RAR, 2.5 MiB)
 • SST-zadanie nr 3 (RAR, 2.5 MiB)
 • SST-zadanie nr 4 (RAR, 2.6 MiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 06.04.2018 r. (PDF, 197.8 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 10.04.2018 r. (PDF, 184.8 KiB)
 • JEDZ-poglądowo w pliku PDF (PDF, 84.2 KiB)
 • JEDZ-instrukcja UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • JEDZ plik espd-request.xml (XML, 124.3 KiB)
 • dokumentacja techniczna- zadanie nr 4 (ZIP, 27.3 MiB)
 • dokumentacja techniczna - zadanie nr 3 (ZIP, 27.9 MiB)
 • dokumentacja techniczna - zadanie nr 2 (ZIP, 16.9 MiB)
 • dokumentacja techniczna- zadanie nr 1 (ZIP, 70.7 MiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP w dniu 10.04.2018 r. (PDF, 248.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1015.4 KiB)
 • załączniki do SIWZ-wersja edytowalna (DOC, 1.2 MiB)
9 2018-04-09 2018-04-24 10:00:00 Przebudowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w m. Żagań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 w km 25+577 ÷ 25+962 ogłoszony
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 230.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 499.3 KiB)
 • załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 178.5 KiB)
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne (PDF, 675 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (RAR, 1.6 MiB)
10 2018-04-05 2018-04-20 10:00:00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w m. Niegosławice w zakresie budowy ścieżki rowerowej od km ok. 10+100 do km ok. 11+430 ogłoszony
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 240 KiB)
 • SIWZ (PDF, 619.4 KiB)
 • załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 237 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (RAR, 8.5 MiB)
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne (RAR, 7.9 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu