Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarząd Dróg Wojewódzkich
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Kanały technologiczne

Szczegóły informacji

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI przebudowy drogi wojewódzkiej nr 137 na odcinkach: od km 25+020,00 do km 28+242,00, od km 28+900,00 do km 32+650,00, od km 47+080,00 do km 50+550,00, od km 52+800,00 do km 53+707,00, od km 65+400,00 do km 67+400,00, od km 68+050,00 do km 69+644,00, od km 71+980,00 do km 73+350,00 wraz z rozbudową na odcinku od km 67+400,00 do km 68+050,00

Informacja ogłoszona dnia 2016-01-15 09:59:21 przez Agnieszka Brzezińska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze działając w imieniu zarządcy dróg - Zarządu Województwa Lubuskiego na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460) informuje, iż jest w trakcie opracowywania niżej wymienionej dokumentacji projektowej:
 
- przebudowy drogi wojewódzkiej nr 137 na odcinkach: od km 25+020,00
do km 28+242,00, od km 28+900,00 do km 32+650,00, od km 47+080,00
do km 50+550,00, od km 52+800,00 do km 53+707,00, od km 65+400,00
do km 67+400,00, od km 68+050,00 do km 69+644,00, od km 71+980,00
do km 73+350,00 wraz z rozbudową na odcinku od km 67+400,00 do km 68+050,00;
 
W ramach ww. inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogi wojewódzkiej
nr 137 kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.
Kanał udostępniany będzie na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 – 7f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 
 
Zgłoszenia należy kierować na adres:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra
 
Jak stanowi wyżej przywołana ustawa, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
 
  1. urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
  2. linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 
Zarząd informuje ponadto, iż w myśl art. 39 ust. 6b - Podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.
Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze www.bip.zdw.zgora.pl w zakładce „kanały technologiczne” oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
ul. Kasprzaka 18/20,
01-211 Warszawa,
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Brzezińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-01-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Brzezińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-01-15 09:59:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-01-15 09:59:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-01-15 09:59:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1354 raz(y)