ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Informacje niepublikowane Zrządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2005-12-29 15:30:52 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Zgodnie rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.02.67.619):

§12.1.Podmiotowa strona Biuletynu zawiera:

[...]
7)informację dotyczącą sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu podmiotu tworzącego podmiotową stronę Biuletynu, a nieudostępnionych w Biuletynie,

tutaj znajdą Państwo informacje o dostępie do informacji publicznych będących w posiadaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ,a nieudostępnionych w tym biuletynie.