ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Zapytanie ofertowe dot. opracowania dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 315 w m. Lipka

Status: archiwalne

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Termin składania ofert / wniosków: 2021-06-07 15:30:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-06-08 08:00:00

Załączniki