ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarząd Dróg Wojewódzkich
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia do kwoty 130 000 zł

Filtr listy informacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp71
Data ogłoszenia
2023-09-12
Termin składania ofert / wniosków
2023-09-19 23:59:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont serwerowni i fragmentu sieci LAN w budynku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • ZAPYTANIE OFERTOWE (PDF, 125.6 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOCX, 21.3 KiB)
 • Formularz ofertowy (PDF, 202.9 KiB)
 • Opis Przedmiotu Zamówienia (PDF, 405.8 KiB)
 • Kosztorysy ofertowe (7Z, 442.8 KiB)
 • Projekt - część 1 (7Z, 4 MiB)
 • Projekt - część 2 (7Z, 4 MiB)
 • Dokumenty uzupełniające do projektu (7Z, 6 MiB)
 • UMOWA - wzór (PDF, 103.9 KiB)
 • Oświadczenie (PDF, 443 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 87 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 107.7 KiB)
Lp72
Data ogłoszenia
2023-09-04
Termin składania ofert / wniosków
2023-09-08 23:59:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont budynków w Obwodzie Drogowym w Babimoście
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • ZAPYTANIE OFERTOWE (PDF, 109.3 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOCX, 20.9 KiB)
 • Formularz ofertowy (PDF, 199.2 KiB)
 • Opis Przedmiotu Zamówienia (PDF, 191.6 KiB)
 • Oświadczenie dot agresji na Ukrainę (PDF, 442.7 KiB)
 • Umowa - wzór (PDF, 221.7 KiB)
 • Projekt oświetlenie (7Z, 7.4 MiB)
 • rysunek_bud_admin-soc (PDF, 5.5 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Wykaz prac remontowych (PDF, 256.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - zdjęcia budynek admin-soc (PDF, 15.6 MiB)
 • Załącznik nr 2 - zdjęcia budynek garaz z wiata (PDF, 4 MiB)
 • Załącznik nr 2 - zdjęcia magazyn soli (PDF, 6.9 MiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 479.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 122.3 KiB)
Lp73
Data ogłoszenia
2023-08-18
Termin składania ofert / wniosków
2023-08-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wycinka, nasadzenia i pielęgnacja drzew przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 149.2 KiB)
 • Załączniki nr 1,2 i 3 do zapytania ofertowego (DOCX, 32.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do formularza ofertowego (DOCX, 15.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 440.7 KiB)
 • Wykaz dróg wojewódzkich RDW Kłodawa (PDF, 196 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Specyfikacja techniczna (PDF, 593 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Projekt umowy (PDF, 261.9 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy (PDF, 129.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Projekt umowy po zmianach (PDF, 261.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia po zmianach (PDF, 440.6 KiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 620.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 140 KiB)
Lp74
Data ogłoszenia
2023-08-18
Termin składania ofert / wniosków
2023-08-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Roboty konserwacyjne oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie”
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 143.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do formularza ofertowego (DOCX, 15.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 434.1 KiB)
 • Wykaz dróg wojewódzkich RDW Kłodawa (PDF, 196 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Specyfikacja techniczna (PDF, 215.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt umowy (PDF, 243.7 KiB)
 • Załączniki nr 1,2,3, 4 i 5 do zapytania ofertowego (DOCX, 33.9 KiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 618.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 139 KiB)
Lp75
Data ogłoszenia
2023-08-11
Termin składania ofert / wniosków
2023-08-23 23:59:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont serwerowni i fragmentu sieci LAN w budynku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • ZAPYTANIE OFERTOWE (PDF, 111.7 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOCX, 21.3 KiB)
 • Formularz ofertowy (PDF, 202.9 KiB)
 • Opis Przedmiotu Zamówienia (PDF, 405.8 KiB)
 • Oświadczenie (PDF, 443 KiB)
 • UMOWA - wzór (PDF, 103.9 KiB)
 • Projekt - część 1 (7Z, 4 MiB)
 • Projekt - część 2 (7Z, 4 MiB)
 • Dokumenty uzupełniające do projektu (7Z, 6 MiB)
 • Kosztorysy ofertowe (7Z, 442.8 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 87.1 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 113.9 KiB)
Lp76
Data ogłoszenia
2023-08-16
Termin składania ofert / wniosków
2023-08-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży energetycznej dla zadania pn.: „Budowa instalacji zalicznikowej dla zasilenia sygnalizacji świetlnej wraz z zakupem i montażem sygnalizacji na obiekcie mostowym w ciągu DW nr 287 obręb m. Kukadło”
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 116.4 KiB)
 • Formularz nr 1 - formularz ofertowy + załącznik nr 1 (DOCX, 17.2 KiB)
 • Formularz nr 2 - formularz cenowy (DOCX, 12.2 KiB)
 • Formularz nr 3 - OPZ (DOCX, 17.9 KiB)
 • Załącznik do OPZ - projekt techniczny (PDF, 149.5 KiB)
 • Załącznik do OPZ - PT schemat (PDF, 153.2 KiB)
 • Załącznik do OPZ - PT zagospodarowanie terenu (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik do OPZ - SST (PDF, 191.5 KiB)
 • Załącznik do OPZ - dec. znak ZN.5142.21.2022[Bob] (PDF, 4.8 MiB)
 • Formularz nr 4 - zamówienie wzór (DOCX, 17.6 KiB)
 • zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 454.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 123.2 KiB)
Lp77
Data ogłoszenia
2023-08-11
Termin składania ofert / wniosków
2023-08-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Czyszczenie zbiorników przepompowni wód deszczowych DW nr 313 m. Kargowa oraz DW nr 285 m. Sękowice
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 133.4 KiB)
 • Formularz nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 24.8 KiB)
 • Formularz nr 2 - formularz cenowy (DOCX, 23.7 KiB)
 • Formularz nr 3 - oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji na Ukrainę (DOCX, 14.5 KiB)
 • Formularz nr 4 - zamówienie wzór (DOCX, 19.8 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 88.1 KiB)
Lp78
Data ogłoszenia
2023-08-11
Termin składania ofert / wniosków
2023-08-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa instalacji zalicznikowej dla zasilenia sygnalizacji świetlnej wraz z zakupem i montażem sygnalizacji na obiekcie mostowym w ciągu DW nr 287 obręb m. Kukadło
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 123.9 KiB)
 • Formularz nr 1 - formularz ofertowy + załącznik nr 1 (DOCX, 17.5 KiB)
 • Formularz nr 2 - formularz cenowy (DOCX, 34.5 KiB)
 • Formularz nr 3 - OPZ (DOCX, 82.1 KiB)
 • Załącznik do OPZ - dec. znak ZN.5142.21.2022[Bob] (PDF, 2.3 MiB)
 • Załącznik do OPZ - projekt techniczny (PDF, 149.5 KiB)
 • Załącznik do OPZ - PT zagospodarowanie terenu (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik do OPZ - PT schemat (PDF, 153.2 KiB)
 • Załącznik do OPZ - SST (PDF, 191.5 KiB)
 • Formularz nr 4 - wykaz osób (DOCX, 12.4 KiB)
 • Formularz nr 5 - umowa projekt (PDF, 270.2 KiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 501.7 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 120.1 KiB)
Lp79
Data ogłoszenia
2023-08-02
Termin składania ofert / wniosków
2023-08-11 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont budynków w Obwodzie Drogowym w Babimoście
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • ZAPYTANIE OFERTOWE (PDF, 124.8 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOCX, 20.9 KiB)
 • Formularz ofertowy (PDF, 199.2 KiB)
 • Opis Przedmiotu Zamówienia (PDF, 191.6 KiB)
 • Oświadczenie dot agresji na Ukrainę (PDF, 442.7 KiB)
 • Umowa - wzór (PDF, 221.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Wykaz prac remontowych (PDF, 256.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - zdjęcia budynek admin-soc (PDF, 15.6 MiB)
 • Załącznik nr 2 - zdjęcia budynek garaz z wiata (PDF, 4 MiB)
 • Załącznik nr 2 - zdjęcia magazyn soli (PDF, 6.9 MiB)
 • Rysunek bud_admin-soc (PDF, 5.5 MiB)
 • Projekt oświetlenie (7Z, 7.4 MiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 451.5 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 122.2 KiB)
Lp80
Data ogłoszenia
2023-07-27
Termin składania ofert / wniosków
2023-08-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przegląd i naprawa sygnalizatorów gołoledzi na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 111.4 KiB)
 • Załączniki nr 1 i 2 do zapytania ofertowego (DOCX, 23.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do formularza ofertowego (DOCX, 15.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Wzór zamówienia (PDF, 335.7 KiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 613.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 137.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji