ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie o planowanej inwestycji pn. "Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 156 (ul. Sportowa) z drogą powiatową nr 1375 F (ul. Adama Asnyka) w km 43+936 w m. Strzelce Krajeńskie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, dnia 17 listopada 2010 r.


ZDW-ZG-IIID-2210-114/2009

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze działając w imieniu zarządcy dróg - Zarządu Województwa Lubuskiego

na podstawie art. 36 ust 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami) informuje, że jest w trakcie opracowywania

„Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 156 (ul. Sportowa)

z drogą powiatową nr 1375 F (ul. Adama Asnyka) w km 43+936 w m. Strzelce Krajeńskie”.

 

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogi wojewódzkiej nr 156 kanału technologicznego,

o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany

udostępnianiem takiego kanału.

 

Kanał udostępniany będzie na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 – 7f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

 

Zgłoszenia należy kierować na adres:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Al. Niepodległości 32

65-042 Zielona Góra

 

Jak stanowi wyżej przywołana ustawa kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych

oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami l

ub potrzebami ruchu drogowego.

 

Zarząd informuje ponadto, iż w myśl art. 39 ust. 6b - Podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi

kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału),

jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

 

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

www.bip.zdw.zgora.pl w zakładce „kanały technologiczne” oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa,

<e-mail>

Zawiadomienie o planowanej inwestycji pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica od km 10+011,00 do km 14+200,00"

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, dnia 17 listopada 2010 r.


ZDW-ZG-IIID-2210-130/2009

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze działając w imieniu zarządcy dróg - Zarządu Województwa Lubuskiego

na podstawie art. 36 ust 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami) informuje, że jest w trakcie opracowywania

„Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica od km 10+011,00 do km 14+200,00”.

 

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogi wojewódzkiej nr 295 kanału technologicznego,

o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany

udostępnianiem takiego kanału.

 

Kanał udostępniany będzie na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 – 7f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

 

Zgłoszenia należy kierować na adres:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Al. Niepodległości 32

65-042 Zielona Góra

 

Jak stanowi wyżej przywołana ustawa kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych

oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami

lub potrzebami ruchu drogowego.

 

Zarząd informuje ponadto, iż w myśl art. 39 ust. 6b - Podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi

kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału),

jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

 

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

www.bip.zdw.zgora.pl w zakładce „kanały technologiczne” oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa,

<e-mail>

Zawiadomienie o planowanej inwestycji pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna od km 7+810,00 do km 8+389,00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, dnia 17 listopada 2010 r.

ZDW-ZG-IIID-2210-129/2009

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze działając w imieniu zarządcy dróg - Zarządu Województwa Lubuskiego

na podstawie art. 36 ust 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami) informuje, że jest w trakcie opracowywania

„Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna od km 7+810,00 do km 8+389,00”.

 

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogi wojewódzkiej nr 295 kanału technologicznego,

o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany

udostępnianiem takiego kanału.

Kanał udostępniany będzie na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 – 7f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

 

Zgłoszenia należy kierować na adres:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Al. Niepodległości 32

65-042 Zielona Góra

 

Jak stanowi wyżej przywołana ustawa kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych

oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami

lub potrzebami ruchu drogowego.

 

Zarząd informuje ponadto, iż w myśl art. 39 ust. 6b - Podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi

kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału),

jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

 

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

www.bip.zdw.zgora.pl w zakładce „kanały technologiczne” oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa,

<e-mail>

Zawiadomienie o planowanej inwestycji pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 297 w m. Borów Wielki od km 15+050,00 do km 15+970,00"

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, dnia 17 listopada 2010 r.


ZDW-ZG-IIID-2210-75/2010

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze działając w imieniu zarządcy dróg - Zarządu Województwa Lubuskiego

na podstawie art. 36 ust 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami) informuje, że jest w trakcie opracowywania

„Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 297 w m. Borów Wielki od km 15+050,00 do km 15+970,00”.

 

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogi wojewódzkiej nr 297 kanału technologicznego,

o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany

udostępnianiem takiego kanału.

Kanał udostępniany będzie na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 – 7f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

 

Zgłoszenia należy kierować na adres:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Al. Niepodległości 32

65-042 Zielona Góra

 

Jak stanowi wyżej przywołana ustawa kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych

oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami

lub potrzebami ruchu drogowego. Zarząd informuje ponadto, iż w myśl art. 39 ust. 6b - Podmiot, który zgłosi zainteresowanie

udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty

(zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego,

o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

 

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

www.bip.zdw.zgora.pl w zakładce „kanały technologiczne” oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa,

<e-mail>

Zawiadomienie o planowanej inwestycji pn. "Budowa obejścia m. Kożuchów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 - Etap I"

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, dnia 17 listopada 2010 r.


ZDW-ZG-IIID-2210-62/2009

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze działając w imieniu zarządcy dróg - Zarządu Województwa Lubuskiego

na podstawie art. 36 ust 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami) informuje, że jest w trakcie opracowywania

„Dokumentacja projektowa budowy obejścia m. Kożuchów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 - Etap I”.

 

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogi wojewódzkiej nr 297 kanału technologicznego,

o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany

udostępnianiem takiego kanału.

Kanał udostępniany będzie na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 – 7f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować na adres:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Al. Niepodległości 32

65-042 Zielona Góra

Jak stanowi wyżej przywołana ustawa kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów

lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami

lub potrzebami ruchu drogowego.

 

Zarząd informuje ponadto, iż w myśl art. 39 ust. 6b - Podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi

kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału),

jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

 

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

www.bip.zdw.zgora.pl w zakładce „kanały technologiczne” oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa,

<e-mail>

Zawiadomienie o planowanej inwestycji pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 287 na odcinku od km 46+510 (od przejazdu kolejowego relacji Nowogród Bobrzański - Żary) do km 47+200 (skrzyżowanie z drogą krajową nr 12) w m. Grabik

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZDW-ZG-IIID-2210-79/2009


ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze działając w imieniu zarządcy dróg - Zarządu Województwa Lubuskiego

na podstawie art. 36 ust 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami) informuje,

że jest w trakcie opracowywania „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 287

na odcinku od km 46+510 (od przejazdu kolejowego relacji Nowogród Bobrzański - Żary) 

do km 47+200 (skrzyżowanie z drogą krajową nr 12) w m. Grabik”.

 

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogi wojewódzkiej nr 287 kanału technologicznego,

o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany

udostępnianiem takiego kanału.

Kanał udostępniany będzie na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 – 7f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

 

Zgłoszenia należy kierować na adres:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Al. Niepodległości 32

65-042 Zielona Góra

Jak stanowi wyżej przywołana ustawa kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych

oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami

lub potrzebami ruchu drogowego.

 

Zarząd informuje ponadto, iż w myśl art. 39 ust. 6b - Podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi

kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału),

jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

 

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

www.bip.zdw.zgora.pl w zakładce „kanały technologiczne” oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa,

<e-mail>

292 - zamknięty odcinek Bytom Odrzański - Drogomil od km 15+700 - 17+800

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ze względu na powódź zamknięty został odcinek drogi wojewódzkiej nr 292 Bytom Odrzański - Drogomil od km 15+700 do km 17+800

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Glapa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-05-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-05-24 09:47:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Glapa Monika
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-05-24 09:48:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Glapa Monika
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-05-24 09:48:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1041 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Numer drogi

280

Odcinek / Lokalizacja

Przylep

Opis

zamknięcie przejazdu kolejowego, objazd prowadzony wg. oznakowania na drodze

Przyczyna

remont przejazdu

Data powstania

2009-11-10, godz. 23.40

Przewidywana data likwidacji

2009-11-11, godz. 04.20

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Glapa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-11-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-11-10 08:51:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Glapa Monika
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-11-10 08:51:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Glapa Monika
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-11-10 08:51:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1035 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE NR 19/2012 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze z dnia 23 października 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze wprowadzonego Zarządzeniem Nr 8 Dyrektora ZDW z dnia 16

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-03-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-03-10 10:06:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jakubowski Paweł
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-03-10 10:08:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Samotyja Paweł
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-03-10 10:08:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
75495 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan wydatków określony dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze w uchwale budżetowej na 2009 rok.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nawigacja między stronami listy informacji