ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-09-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:06:35 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Przebudowa drogi woj. nr 158 w m. Gralewo polegająca na odnowie dywanikowej na odcinku 8+562 do km 8+897 Aneta Buczyńska
14:58:23 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Konserwacja nawierzchni dróg wraz z robotami towarzyszącymi w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie Małgorzata Mazur
14:47:25 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Przebudowa drogi woj. nr 131 w okolicach m. Świerkocin polegająca na odnowie dywanikowej na odcinku 2+210 – 3+205 Katarzyna Turek
12:04:59 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Dostawa soli drogowej kamiennej niezbrylającej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich: Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie Zadanie nr 3 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Aneta Buczyńska
11:18:27 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Remont chodnika w m. Konotop przy pl. Powstańców Wlkp. w ciągu drogi woj. nr 315 w km 28+442÷28+500 str. P Jolanta Gadomska
10:19:11 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Przebudowa drogi woj. nr 283 w zakresie chodnika w m. Książ Śląski Katarzyna Turek

Zmiany z dnia: 2021-09-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:55:00 Upublicznienie elementu wakaty - ogłoszenie ZDW-ZG-K-1010-52/21 Danuta Kempa
13:14:16 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 131 w m. Świerkocin Małgorzata Mazur
09:11:58 Upublicznienie wyników naboru elementu wakaty - ogłoszenie ZDW-ZG-K-1010-48/21 Danuta Kempa
08:39:03 Edycja elementu informacja Ogłoszenie przetargu
(widoczna od 2021-09-07 08:30:00 do 2026-09-07 00:00:00)
Wioleta Kowalczyk

Nawigacja między stronami listy informacji