ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarząd Dróg Wojewódzkich
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
WAK.277.3.2024
 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w ZIELONEJ GÓRZE
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 32
 
O G Ł A S Z A
 
DRUGI PRZETARG PISEMNY OFERTOWY NA:
 
 
 
Sprzedaż pojazdów mechanicznych
1) samochód osobowy marki Dacia Sandero 1,2 nr rej. FZ 5367F.
2) samochód osobowy marki Dacia Logan 1,2 nr rej. FZ 5829G.
3) samochód ciężarowy marki Fiat Ducato 2,2 nr rej. FZ 78114.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Polewka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-25 10:02:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dariusz Błachuta
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-25 10:06:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dariusz Błachuta
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-08 09:50:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
280 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Akapit nr 1 - brak tytułu

WAK.277.1.2024
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w ZIELONEJ GÓRZE, ul. AL. NIEPODLEGŁOŚCI 32
 
O G Ł A S Z A
PRZETARG PISEMNY OFERTOWY NA:
 
Sprzedaż pojazdów mechanicznych
1) samochód osobowy marki Dacia Sandero 1,2 nr rej. FZ 5367F.
2) samochód osobowy marki Dacia Logan 1,2 nr rej. FZ 5829G.
3) samochód ciężarowy marki Fiat Ducato 2,2 nr rej. FZ 78114.
4) samochód ciężarowy marki Fiat Ducato 2,2 nr rej. FZ 87127. 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Polewka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-10 10:40:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dariusz Błachuta
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-10 10:57:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dariusz Błachuta
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-24 08:26:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
367 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o drugim przetargu

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZDW-ZG-WZA-217-1/2022
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
w ZIELONEJ GÓRZE, ul. AL. NIEPODLEGŁOŚCI 32
 
O G Ł A S Z A
DRUGI PRZETARG PISEMNY OFERTOWY NA:
 
Sprzedaż pojazdów mechanicznych
 
 1. samochód osobowy marki Opel Astra Classic II 1,4 nr rej. FZ32405
 2. samochód osobowy marki Opel Astra Classic II 1,4 nr rej. FZ32406
 3. samochód osobowy marki Opel Astra Classic II 1,6 nr rej. FZ43282
 4. samochód osobowy marki Fiat Panda Active 1,1 nr rej. FZ 54193
 
 
Podstawą prowadzenia przetargu jest Regulamin przetargu.
Przedmiotem przetargu są wycofane z eksploatacji samochody osobowe.
1. Samochód osobowy Opel Astra Classic II 1,4 nr rej. FZ32405, rok produkcji 2004
Ustalona cena wywoławcza:  2 850,00 zł brutto,
słownie: dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych brutto
2. Samochód osobowy Opel Astra Classic II 1,4 nr rej. FZ32406, rok produkcji 2004
Ustalona cena wywoławcza: 2 625,00 zł brutto
słownie: dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć brutto
3. Samochód osobowy Opel Astra Classic II 1,6 nr rej. FZ43282, rok produkcji 2005
Ustalona cena wywoławcza – 3 075,00 zł brutto,
słownie: trzy tysiące siedemdziesiąt pięć złotych  brutto
4. Samochód osobowy Fiat Panda 1,1, active nr rej. FZ 54193, rok produkcji 2006
Ustalona cena wywoławcza – 3 300,00 zł brutto,
słownie: trzy tysiące trzysta złotych brutto
 
Należy zaoferować kwotę równą bądź wyższą od ceny wywoławczej pod rygorem odrzucenia oferty.
 1. Udział w przetargu wymaga wpłacenia wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej brutto na konto bankowe nr 77 1090 1535 0000 0001 4912 9741.
 
Pojazd  nr 1 – 285,00  zł (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt pięć 00/100)
Pojazd  nr 2 – 262,50 zł (słownie złotych: dwieście sześćdziesiąt dwa 50/100)
Pojazd  nr 3 – 307,50 zł (słownie złotych: trzysta siedem złotych 50/100)
Pojazd  nr 4 – 330,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści złotych 00/100)
zgodnie z Regulaminem przetargu. Wadium musi być zaksięgowane na koncie Sprzedającego najpóźniej
w dniu 30.03.2022 r.
Na poleceniu przelewu musi być adnotacja „Wadium w postępowaniu nr ZDW-ZG-WZA-217-1/2022 na Sprzedaż pojazdów mechanicznych. Dotyczy pojazdu nr „ ……”.

Szczegółowe informacje na temat mienia oferowanego w przetargu:
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Kupującymi jest:
Urszula Machniak-Wujaszek tel. 68 328 03 40
 
Miejsca do dokonania oględzin i odbioru pojazdów:
 
Pojazdy nr 1 i nr 4 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, ul. Nowa 1, 65-339 Zielona Góra
Pojazd nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie, ul. Szprotawska 30, 67-120 Kożuchów
Pojazd  nr 3 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie, ul. Owocowa 2, 66-415 Kłodawa
 
W celu dokonania oględzin należy uprzednio skontaktować się z następującymi osobami:
Pojazd nr 1 i nr 4 – Pan Paweł Frąckowiak – tel. 68 322 17 05, 68 322 17 00
Pojazd nr 2 – Pani Katarzyna Cichocka – tel. 68 355 57 43, 68 355 26 14
Pojazd nr 3 - Pani Joanna Marcińczyk - tel. 95 733 51 05, 95 728 98 48,
Oględzin można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30.
 
W celu uniknięcia niedomówień, Kupujący powinien zapoznać się ze stanem technicznym pojazdów.
 
Ogłoszenie o przetargu z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wraz Regulaminem, Formularzem ofertowym oraz projektem umowy, dostępne jest na stronie internetowej Sprzedającego tj.www.zdw.zgora.pl w zakładce „Ogłoszenia”, w siedzibie Sprzedającego tj. Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Sprzedającego tj. www.bip.zdw.zgora.pl w zakładce „Ogłoszenia”. Zapoznanie się z powyższymi dokumentami oraz wpłacenie wadium stanowi warunek udziału
w przetargu.
 
 
 1. Oferta powinna zawierać: wypełniony formularz ofertowy. Każdy z uczestników może złożyć ofertę na zakup jednego lub większej liczby pojazdów, z zastrzeżeniem, że każda z ofert powinna zostać złożona w osobnych kopertach, opisanych zgodnie z wytycznymi.
 
Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 30.03.2022 r. w Sekretariacie w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra oznaczonej napisem: „Postępowanie nr ZDW-ZG-WZA-217-1/2022 na Sprzedaż pojazdów mechanicznych. Dotyczy pojazdu nr….   Nie otwierać przed 31.03.2022 r. godz. 8.00.
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2022 r. o godz. 8.00 w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra.
Termin związania ofertą wynosi 21 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 
Podpisano
 
Dyrektor
 
Paweł Tonder
 
 
 
Klauzula informacyjna
Na podstawie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informuję:
 1. Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą                     w Zielonej Górze  al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe zostały udostępnione na stronie internetowej oraz w siedzibie ZDW.
 3. Pana / Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 pkt 1c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem prowadzenia przetargu pisemnego ofertowego na „Sprzedaż pojazdów mechanicznych”, nr sprawy ZDW-ZG-WZA-217-1/2022.
4. Odbiorcami Pana / Pani danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych,                            w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
6. Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15-22 RODO ma Pan / Pani:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych*,
 3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 4. prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
 5.  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 6.   w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody,
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie ujętym przepisami prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.
8. Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 
*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Urszula Machniak-Wujaszek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-25 07:42:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Matkowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-25 07:59:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Henryk Waliszewski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-01 08:57:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2580 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZDW-ZG-WZA-217-1/2022
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
w ZIELONEJ GÓRZE, ul. AL. NIEPODLEGŁOŚCI 32
 
O G Ł A S Z A
PRZETARG PISEMNY OFERTOWY NA:
 
Sprzedaż pojazdów mechanicznych
 
 1. samochód osobowy marki Opel Astra Classic II 1,4 nr rej. FZ32405
 2. samochód osobowy marki Opel Astra Classic II 1,4 nr rej. FZ32406
 3. samochód osobowy marki Opel Astra Classic II 1,6 nr rej. FZ43282
 4. samochód osobowy marki Fiat Panda Active 1,1 nr rej. FZ 54193
 
 
Podstawą prowadzenia przetargu jest Regulamin przetargu.
Przedmiotem przetargu są wycofane z eksploatacji samochody osobowe.
1. Samochód osobowy Opel Astra Classic II 1,4 nr rej. FZ32405, rok produkcji 2004
Ustalona cena wywoławcza:  3 800,00 zł brutto,
słownie: trzy tysiące osiemset złotych brutto
2. Samochód osobowy Opel Astra Classic II 1,4 nr rej. FZ32406, rok produkcji 2004
Ustalona cena wywoławcza: 3 500,00 zł brutto
słownie: trzy tysiące pięćset złotych brutto
3. Samochód osobowy Opel Astra Classic II 1,6 nr rej. FZ43282, rok produkcji 2005
Ustalona cena wywoławcza – 4 100,00 zł brutto,
słownie: cztery tysiące sto złotych  brutto
4. Samochód osobowy Fiat Panda 1,1, active nr rej. FZ 54193, rok produkcji 2006
Ustalona cena wywoławcza – 4 400,00 zł brutto,
słownie: cztery tysiące czterysta złotych brutto
 
Należy zaoferować kwotę równą bądź wyższą od ceny wywoławczej pod rygorem odrzucenia oferty.
 1. Udział w przetargu wymaga wpłacenia wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej brutto na konto bankowe nr 77 1090 1535 0000 0001 4912 9741.
 
Pojazd  nr 1 – 380,00  zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt złotych)
Pojazd  nr 2 – 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych)
Pojazd  nr 3 – 410,00 zł (słownie: czterysta dziesięć złotych)
Pojazd  nr 4 – 440,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści złotych )
zgodnie z Regulaminem przetargu. Wadium musi być zaksięgowane na koncie Sprzedającego najpóźniej
w dniu 22.03.2022 r.
Na poleceniu przelewu musi być adnotacja „Wadium w postępowaniu nr ZDW-ZG-WZA-217-1/2022 na Sprzedaż pojazdów mechanicznych. Dotyczy pojazdu nr „ ……”.

Szczegółowe informacje na temat mienia oferowanego w przetargu:
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Kupującymi jest:
Urszula Machniak-Wujaszek tel. 68 328 03 40
 
Miejsca do dokonania oględzin i odbioru pojazdów:
 
Pojazdy nr 1 i nr 4 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, ul. Nowa 1, 65-339 Zielona Góra
Pojazd nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie, ul. Szprotawska 30, 67-120 Kożuchów
Pojazd  nr 3 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie, ul. Owocowa 2, 66-415 Kłodawa
 
W celu dokonania oględzin należy uprzednio skontaktować się z następującymi osobami:
Pojazd nr 1 i nr 4 – Pan Paweł Frąckowiak – tel. 68 322 17 05, 68 322 17 00
Pojazd nr 2 – Pani Katarzyna Cichocka – tel. 68 355 57 43, 68 355 26 14
Pojazd nr 3 - Pani Joanna Marcińczyk - tel. 95 733 51 05, 95 728 98 48,
Oględzin można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30.
 
W celu uniknięcia niedomówień, Kupujący powinien zapoznać się ze stanem technicznym pojazdów.
 
Ogłoszenie o przetargu z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wraz Regulaminem, Formularzem ofertowym oraz projektem umowy, dostępne jest na stronie internetowej Sprzedającego tj.www.zdw.zgora.pl w zakładce „Ogłoszenia”, w siedzibie Sprzedającego tj. Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Sprzedającego tj. www.bip.zdw.zgora.pl w zakładce „Ogłoszenia”. Zapoznanie się z powyższymi dokumentami oraz wpłacenie wadium stanowi warunek udziału
w przetargu.
 
 
 1. Oferta powinna zawierać: wypełniony formularz ofertowy. Każdy z uczestników może złożyć ofertę na zakup jednego lub większej liczby pojazdów, z zastrzeżeniem, że każda z ofert powinna zostać złożona w osobnych kopertach, opisanych zgodnie z wytycznymi.
 
Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 22.03.2022 r. w Sekretariacie w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra oznaczonej napisem: „Postępowanie nr ZDW-ZG-WZA-217-1/2022 na Sprzedaż pojazdów mechanicznych. Dotyczy pojazdu nr….   Nie otwierać przed 23.03.2022 r. godz. 8.00.
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2022 r. o godz. 8.00 w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra.
Termin związania ofertą wynosi 21 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 
Podpisano
 
Dyrektor
 
Paweł Tonder
 
 
 
Klauzula informacyjna
Na podstawie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informuję:
 1. Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą                     w Zielonej Górze  al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe zostały udostępnione na stronie internetowej oraz w siedzibie ZDW.
 3. Pana / Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 pkt 1c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem prowadzenia przetargu pisemnego ofertowego na „Sprzedaż pojazdów mechanicznych”, nr sprawy ZDW-ZG-WZA-217-1/2022.
4. Odbiorcami Pana / Pani danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych,                            w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
6. Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15-22 RODO ma Pan / Pani:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych*,
 3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 4. prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
 5.  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 6.   w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody,
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie ujętym przepisami prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.
8. Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 
*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Urszula Machniak-Wujaszek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-15 09:18:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Matkowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-15 10:57:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Matkowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-25 08:41:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2371 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie przetargu

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZDW-ZG-WZD-580-5/2021
OGŁOSZENIE PRZETARGU
 
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
w ZIELONEJ GÓRZE,  ul. AL. NIEPODLEGŁOŚCI 32
O G Ł A S Z A
DRUGI PRZETARG PISEMNY OFERTOWY NA:
 
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew w ramach realizowanej inwestycji na drodze wojewódzkiej pn.: „Budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi woj. nr 302 oraz m. Podmokle Wielkie w ciągu drogi woj. nr 304 – dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu” 
- drewno średniowymiarowe
 
Przedmiotem przetargu jest drewno pozyskane z wycinki drzew w ramach realizowanej inwestycji.
Podstawą prowadzenia przetargu jest Regulamin przetargu.

Szczegółowe informacje na temat oferowanego w przetargu drewna oraz termin i regulamin przetargu znajduje się na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze www.zdw.zgora.pl 
w zakładce „Ogłoszenia”, siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zdw.zgora.pl w zakładce ”Ogłoszenia”.
 
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Kupującymi są: Justyna Malinowska tel. (68) 328 03 27, oraz Wioleta Kowalczyk tel. (68) 328 03 15, w dni powszednie w godz. od 7:30 do godz. 15:30.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wioleta Kowalczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-06 09:37:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wioleta Kowalczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-06 09:39:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wioleta Kowalczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-13 13:41:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3828 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie przetargu

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZDW-ZG-WZD-580-5/2021
 
OGŁOSZENIE PRZETARGU
 
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
w ZIELONEJ GÓRZE,  ul. AL. NIEPODLEGŁOŚCI 32
 
O G Ł A S Z A
PIERWSZY PRZETARG PISEMNY OFERTOWY NA:
 
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew w ramach realizowanej inwestycji na drodze wojewódzkiej pn.: „Budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi woj. nr 302 oraz m. Podmokle Wielkie w ciągu drogi woj. nr 304 – dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu” 
 
- drewno średniowymiarowe
 
Przedmiotem przetargu jest drewno pozyskane z wycinki drzew w ramach realizowanej inwestycji.
Podstawą prowadzenia przetargu jest Regulamin przetargu.

Szczegółowe informacje na temat oferowanego w przetargu drewna oraz termin i regulamin przetargu znajduje się na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze www.zdw.zgora.pl w zakładce „Ogłoszenia”, siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zdw.zgora.pl w zakładce ”Ogłoszenia”.
 
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Kupującymi są: Justyna Malinowska tel. (68) 328 03 27, oraz Wioleta Kowalczyk tel. (68) 328 03 15, w dni powszednie w godz. od 7:30 do godz. 15:30.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wioleta Kowalczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-27 14:23:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wioleta Kowalczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-27 14:25:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wioleta Kowalczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-04 13:49:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3840 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie przetargu

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZDW-ZG-WZD-580-4/2021
OGŁOSZENIE PRZETARGU
 
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
w ZIELONEJ GÓRZE,  ul. AL. NIEPODLEGŁOŚCI 32
 
O G Ł A S Z A
TRZECI PRZETARG PISEMNY OFERTOWY NA:
 
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew w ramach realizowanej inwestycji na drodze wojewódzkiej pn.: „Budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi woj. nr 302 oraz m. Podmokle Wielkie w ciągu drogi woj. nr 304 – dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu” 
 
Przedmiotem przetargu jest drewno pozyskane z wycinki drzew w ramach realizowanej inwestycji.
Podstawą prowadzenia przetargu jest Regulamin przetargu.
 
Szczegółowe informacje na temat oferowanego w przetargu drewna oraz termin i regulamin przetargu znajduje się na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze www.zdw.zgora.pl 
w zakładce „Ogłoszenia”, siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zdw.zgora.pl w zakładce ”Ogłoszenia”.
 
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Kupującymi są: Justyna Malinowska tel. (68) 328 03 27, oraz Wioleta Kowalczyk tel. (68) 328 03 15, w dni powszednie w godz. od 7:30 do godz. 15:30.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wioleta Kowalczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-15 08:37:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wioleta Kowalczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-15 08:39:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wioleta Kowalczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-23 07:33:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4087 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie przetargu

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZDW-ZG-WZD-580-4/2021
 
OGŁOSZENIE PRZETARGU
 
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
w ZIELONEJ GÓRZE,  ul. AL. NIEPODLEGŁOŚCI 32
 
O G Ł A S Z A
DRUGI PRZETARG PISEMNY OFERTOWY NA:
 
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew w ramach realizowanej inwestycji na drodze wojewódzkiej pn.: „Budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi woj. nr 302 oraz m. Podmokle Wielkie w ciągu drogi woj. nr 304 – dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu” 
 
Przedmiotem przetargu jest drewno pozyskane z wycinki drzew w ramach realizowanej inwestycji.
Podstawą prowadzenia przetargu jest Regulamin przetargu.
 
Szczegółowe informacje na temat oferowanego w przetargu drewna oraz termin i regulamin przetargu znajduje się na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze www.zdw.zgora.pl w zakładce „Ogłoszenia”, siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zdw.zgora.pl w zakładce ”Ogłoszenia”.
 
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Kupującymi są: Justyna Malinowska tel. (68) 328 03 27, oraz Wioleta Kowalczyk tel. (68) 328 03 15, w dni powszednie w godz. od 7:30 do godz. 15:30.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wioleta Kowalczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-07 08:15:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wioleta Kowalczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-07 08:19:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wioleta Kowalczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-14 13:22:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4123 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew w ramach realizowanej inwestycji na drodze wojewódzkiej pn.: „Budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi woj. nr 302 oraz m. Podmokle Wielkie w ciągu drogi woj. nr 304 – dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu”

OGŁOSZENIE PRZETARGU

ZDW-ZG-WZD-580-4/2021
 
OGŁOSZENIE PRZETARGU
 
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
w ZIELONEJ GÓRZE,  ul. AL. NIEPODLEGŁOŚCI 32
 
O G Ł A S Z A
PIERWSZY PRZETARG PISEMNY OFERTOWY NA:
 
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew w ramach realizowanej inwestycji na drodze wojewódzkiej pn.: „Budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi woj. nr 302 oraz m. Podmokle Wielkie w ciągu drogi woj. nr 304 – dojazd do węzłów na autostradzie A-2
w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu”
 
 
 
Przedmiotem przetargu jest drewno pozyskane z wycinki drzew w ramach realizowanej inwestycji.
Podstawą prowadzenia przetargu jest Regulamin przetargu.
 

Szczegółowe informacje na temat oferowanego w przetargu drewna oraz termin i regulamin przetargu znajduje się na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze www.zdw.zgora.pl 
w zakładce „Ogłoszenia”, siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zdw.zgora.pl w zakładce ”Ogłoszenia”.
 
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Kupującymi są: Justyna Malinowska tel. (68) 328 03 27, oraz Wioleta Kowalczyk tel. (68) 328 03 15, w dni powszednie w godz. od 7:30 do godz. 15:30.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Ilkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-23 13:57:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Ilkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-24 10:28:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wioleta Kowalczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-03 08:45:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4332 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZDW-ZG-WZD-580-1/2021
OGŁOSZENIE PRZETARGU
 
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
w ZIELONEJ GÓRZE,  ul. AL. NIEPODLEGŁOŚCI 32
 
O G Ł A S Z A
TRZECI PRZETARG PISEMNY OFERTOWY NA:
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew w ramach realizowanej inwestycji na drodze wojewódzkiej pn.: „Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica – Etap II: Zadanie nr 1 - m. Debrznica”  
 
Przedmiotem przetargu jest drewno pozyskane z wycinki drzew w ramach realizowanych inwestycji.
Podstawą prowadzenia przetargu jest Regulamin przetargu.
Szczegółowe informacje na temat oferowanego w przetargu drewna oraz termin i regulamin przetargu znajduje się na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze www.zdw.zgora.pl w zakładce Ogłoszenia”, siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zdw.zgora.pl w zakładce ”Ogłoszenia”.
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Kupującymi są: Justyna Malinowska tel. (68) 328 03 27, oraz Wioleta Kowalczyk tel. (68) 328 03 15, w dni powszednie w godz. od 7:30 do godz. 15:30.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wioleta Kowalczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-01 11:56:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wioleta Kowalczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-01 11:58:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wioleta Kowalczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-16 09:09:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5178 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji