ˆ

Kanały technologiczne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 297 od km 2+600,00 do km 4+600,00 w m. Wrociszów

Informacja ogłoszona dnia 2015-04-02 07:57:56 przez Agnieszka Brzezińska

Akapit nr 1 - brak tytułu


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze działając w imieniu zarządcy dróg - Zarządu Województwa Lubuskiego na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.) informuje, iż jest w trakcie opracowywania niżej wymienionej dokumentacji:
 
 dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 297 od km 2+600,00 do km 4+600,00 w m. Wrociszów.
 
W ramach ww. inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogi wojewódzkiej nr 297 kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. 
Kanał udostępniany będzie na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 – 7f ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych.  
 
Zgłoszenia należy kierować na adres:
 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
al. Niepodległości 32 
65-042 Zielona Góra 
 
Jak stanowi wyżej przywołana ustawa, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
a)    urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b)    linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych  z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Zarząd informuje ponadto, iż w myśl art. 39 ust. 6b - Podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom. 
Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze www.bip.zdw.zgora.pl w zakładce „kanały technologiczne” oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa,  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Brzezińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-04-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Brzezińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-04-02 07:54:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Brzezińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-04-02 07:57:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Brzezińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-04-02 07:57:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1243 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony