ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-12-13 2018-01-04 10:00:00 Wycinka, nasadzenia i pielęgnacja drzew przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze: Zadanie nr 1 : Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 2 : Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie Zadanie nr 3: ODW Kłodawa oraz ODW Drezdenko Zadanie nr 4: ODW Sulęcin oraz ODW Ośno Lubuskie ogłoszony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.5 MiB)
 • SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • Specyfikacje techniczne (RAR, 694.7 KiB)
 • wykaz dróg i rond RDW Zielona Góra (PDF, 220.8 KiB)
 • wykaz dróg RDW Kozuchów (XLS, 65.5 KiB)
 • wykaz dróg RDW Kłodawa (PDF, 254.4 KiB)
 • załaczniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 427 KiB)
2 2017-12-08 2018-01-17 10:00:00 Konserwacja drogowych obiektów inżynierskich oraz czyszczenie i naprawa kanalizacji deszczowej przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze: ZADANIE nr 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ZADANIE nr 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie ZADANIE nr 3: ODW Kłodawa oraz ODW Drezdenko ZADANIE nr 4: ODW Sulęcin oraz ODW Ośno Lubuskie ogłoszony
 • ogłoszenie o zamówieniu przekazane w dniu 06.12.2017 r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (PDF, 220.4 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 08.12.2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europwejskiej (PDF, 205.5 KiB)
 • JEDZ pogladowo w pliku pdf (PDF, 88.8 KiB)
 • JEDZ - plik espd-request (XML, 129.4 KiB)
 • Instrukcja do JEDZ (PDF, 1.2 MiB)
 • SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Specyfikacje techniczne (RAR, 1 MiB)
 • wykazy dróg, separatorów, osadników (RAR, 644.6 KiB)
 • załaczniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 784.5 KiB)
3 2017-12-07 2018-01-03 10:00:00 Roboty konserwacyjne oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 1 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 2 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie Zadanie nr 3 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie ogłoszony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 303.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 431 KiB)
 • specyfikacje techniczne dot. ZAD. NR 1,2 i 3 (RAR, 283.8 KiB)
 • Wykaz dróg wojewódzkich dot. ZAD. NR 3 (PDF, 254.4 KiB)
 • załączniki do SIWZ-wersja edytowalna (DOC, 207.5 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 37.9 KiB)
 • ZMIANA DO SIWZ NR 1 (PDF, 40 KiB)
4 2017-12-06 2018-01-16 10:00:00 Usługi sprzętem przeznaczonym do robót drogowych oraz konserwacja i czyszczenie rowów przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze: Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 2 – Obwód Drogowy w Kożuchowie oraz Obwód Drogowy w Sławie Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy w Lubsku oraz Obwód Drogowy w Żaganiu Zadanie nr 4 – Obwód Drogowy w Kłodawie oraz Obwód Drogowy w Drezdenku Zadanie nr 5 – Obwód Drogowy w Sulęcinie oraz Obwód Drogowy w Ośnie Lubuskim ogłoszony
 • ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 05.12.2017 r. (PDF, 256.9 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 06.12.2017 r. (PDF, 239.1 KiB)
 • JEDZ-poglądowo w pliku PDF (PDF, 91.4 KiB)
 • JEDZ plik espd-request.xml (XML, 131 KiB)
 • JEDZ-instrukcja UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • SIWZ (PDF, 584 KiB)
 • SST- dot. ZAD. NR 2 i 3 (PDF, 342.3 KiB)
 • Wykaz dróg wojewódzkich -2017 RDW Kłodawa dot. ZAD. NR 4 i 5 (PDF, 254.4 KiB)
 • załączniki do SIWZ-wersja edytowalna (DOC, 441 KiB)
5 2017-12-06 2017-12-15 10:00:00 Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na bazie asfaltu upłynnionego na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze: Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie Zadanie nr 3 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie ogłoszony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 300.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 304.1 KiB)
 • załączniki do SIWZ-wersja edytowalna (DOC, 199 KiB)
6 2017-12-06 2017-12-14 10:00:00 Dostawa mieszanki bazaltowej na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie ogłoszony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.3 MiB)
 • SIWZ (PDF, 589.7 KiB)
 • załączniki edytowalne (DOC, 180.5 KiB)
7 2017-11-17 2017-12-28 10:00:00 Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 1 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie. ogłoszony
 • ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14.11.2017 r. (PDF, 181.3 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17.11.2017 r. (PDF, 171.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 462.7 KiB)
 • SST-ZAD. NR 1 (PDF, 1.4 MiB)
 • SST-ZAD.NR 2 (PDF, 864 KiB)
 • załączniki do SIWZ-wersja edytowalna (DOC, 505.5 KiB)
 • JEDZ plik espd-request.xml (XML, 127.8 KiB)
 • JEDZ-instrukcja UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • JEDZ-poglądowo w pliku PDF (PDF, 88 KiB)
 • ZMIANA DO SIWZ NR 1 dot. opisu przedmiotu zamówienia-prawo opcji (PDF, 56.6 KiB)
8 2017-11-17 2017-12-28 10:00:00 Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 1 - Obwód Drogowy Kłodawa Zadanie nr 2 – Obwód Drogowy Drezdenko Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy Sulęcin Zadanie nr 4 – Obwód Drogowy Ośno Lubuskie ogłoszony
 • ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14.11.2017 r. (PDF, 228.7 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17.11.2017 r. (PDF, 213.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 651.9 KiB)
 • specyfikacje techniczne dot. ZAD. NR 1,2,3 i 4 (RAR, 1.4 MiB)
 • wykaz dróg wojewódzkich - RDW Kłodawa (PDF, 254.4 KiB)
 • załączniki do SIWZ-wersja edytowalna (DOC, 666.5 KiB)
 • JEDZ plik espd-request.xml (XML, 126.4 KiB)
 • JEDZ-instrukcja UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • JEDZ-poglądowo w pliku PDF (PDF, 86.7 KiB)
 • ZMIANA DO SIWZ NR 1 dot. opisu przedmiotu zamówienia-prawo opcji (PDF, 115.5 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu