ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-11-13 2018-11-29 10:00:00 Opracowanie Koncepcji Programowej budowy drogi wojewódzkiej nr 304 od drogi krajowej nr 32 do Babimostu ogłoszony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.2 MiB)
 • SIWZ (PDF, 657 KiB)
 • załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 173.5 KiB)
2 2018-11-09 2018-11-26 10:00:00 Przebudowa drogi polegająca na odnowie dywanikowej drogi wojewódzkiej nr 316 w m. Ciosaniec ogłoszony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 194.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 273.8 KiB)
 • SST (PDF, 1.2 MiB)
 • Mapa ewidencyjna (PDF, 946.8 KiB)
 • Przekrój normalny (PDF, 198.6 KiB)
 • załączniki do SIWZ-wersja edytowalna (DOC, 178 KiB)
3 2018-11-09 2018-11-20 10:00:00 Usuwanie padłych zwierząt z dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie Zadanie nr 3 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie ogłoszony
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 216.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 160 KiB)
 • Wykaz dróg wojewódzkich RDW Kożuchów (PDF, 435.2 KiB)
 • Wykaz dróg wojewódzkich RDW Kłodawa (PDF, 192.1 KiB)
4 2018-11-09 2018-11-19 10:00:00 Konserwacja oraz naprawa sygnalizacji świetlnych przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze: Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie Zadanie nr 3 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie ogłoszony
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 289.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 871.6 KiB)
 • załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 327.5 KiB)
 • SST - zadanie nr 3 (PDF, 171.3 KiB)
 • Mapa rozmieszczenia sygnalizacji - zadanie nr 3 (PDF, 2.1 MiB)
 • Spis obiektów - zadanie nr 3 (PDF, 148.4 KiB)
5 2018-10-16 2018-11-28 10:00:00 Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze: Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy Kłodawa Zadanie nr 4 – Obwód Drogowy Drezdenko Zadanie nr 5 – Obwód Drogowy Sulęcin Zadanie nr 6 – Obwód Drogowy Ośno Lubuskie ogłoszony
 • ogłoszenie o zamówieniu przekazane dnia 11.10.2018 r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (PDF, 256.4 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu opublikowane dnia 16.10.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (PDF, 269.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 1.1 MiB)
 • JEDZ - plik espd-request (XML, 126.9 KiB)
 • Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - dot. zad. nr 1-6 (ZIP, 4.6 MiB)
 • Wykaz dróg wojewódzkich-RDW Kłodawa (PDF, 192.1 KiB)
6 2018-10-16 2018-11-27 10:00:00 Konserwacja oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 1 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 2 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie Zadanie nr 3 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane dnia 11.10.2018r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (PDF, 209.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane dnia 16.10.2018r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (PDF, 87 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.7 MiB)
 • załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 818.5 KiB)
 • Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ZAD NR 1 (PDF, 921.8 KiB)
 • Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ZAD NR 2 (PDF, 1.5 MiB)
 • Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ZAD NR 3 (PDF, 302.4 KiB)
 • Wykaz dróg wojewódzkich-RDW Kłodawa (PDF, 192.1 KiB)
 • JEDZ plik espd-request.xml (XML, 127.5 KiB)
7 2018-10-16 2018-11-23 10:00:00 Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Torzym – Sulęcin - dk. 22 (w km: 0+306÷2+700, 20+850÷22+014, 25+178÷26+200) ogłoszony
 • ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (PDF, 145.7 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 16.10.2018 r. (PDF, 137.9 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP w dniu 16.10.2018 r. (PDF, 193.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 850.7 KiB)
 • JEDZ plik espd-request.xml (XML, 122.2 KiB)
 • dokumentacja techniczna (RAR, 53.2 MiB)
 • SST (RAR, 4.8 MiB)
 • załączniki do SIWZ-wersja edytowalna (DOC, 503 KiB)
 • sprostowanie (ogłoszenie zmian) przekazane w dniu 24.10.2018 r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (PDF, 108.8 KiB)
 • sprostowanie (ogłoszenie zmian) opublikowane dnia 25.10.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (PDF, 104.7 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w BZP w dniu 25.10.2018 r. (PDF, 31.6 KiB)
 • ZMIANA DO SIWZ NR 1 (PDF, 48.7 KiB)
 • SIWZ-po zmianie (PDF, 849.9 KiB)
 • SST (branża drogowa)- po zmianie (RAR, 4.5 MiB)
 • JEDZ plik espd-request.xml- po zmianie (XML, 122.1 KiB)
 • załączniki do SIWZ-wersja edytowalna - po zmianie (DOC, 502 KiB)
 • ZMIANA DO SIWZ NR 2-dot. formularza cenowego A BRANŻA DROGOWA-odcinek I od km 0+306 do km 2+699,88. (PDF, 117.3 KiB)
 • zmieniony formularz cenowy A BRANŻA DROGOWA-odcinek I od km 0+306 do km 2+699,88. - wersja edytowalna (DOCX, 39.2 KiB)
 • ZMIANA DO SIWZ NR 3 (PDF, 45.7 KiB)
 • zmieniona SST - branża drogowa - odcinek I w związku ze zmianą do SIWZ nr 3 wprowadzoną w dniu 05.11.2018 r. (PDF, 2.2 MiB)
 • zmieniona SST - branża drogowa - odcinek II w związku ze zmianą do SIWZ nr 3 wprowadzoną w dniu 05.11.2018 r. (PDF, 1.7 MiB)
 • zmieniona SST - branża drogowa - odcinek III w związku ze zmianą do SIWZ nr 3 wprowadzoną w dniu 05.11.2018 r. (PDF, 1.8 MiB)
 • ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW NR 1+ZMIANA DO SIWZ NR 4 (PDF, 73 KiB)
 • Dokumentacja geotechniczna- plik do Odpowiedzi na zapytania wykonawców nr 1 z dnia 14.11.2018 r. (RAR, 12.4 MiB)
 • opisy techniczne -plik do Odpowiedzi na zapytania wykonawców nr 1 z dnia 14.11.2018 r. (RAR, 2.7 MiB)
 • Skany uzgodnień, opini, decyzji, zaświadczeń-plik do Odpowiedzi na zapytania wykonawców nr 1 z dnia 14.11.2018 r. (RAR, 17 MiB)
 • zmieniona SST branża drogowa -plik do Odpowiedzi na zapytania wykonawców nr 1 z dnia 14.11.2018 r. (RAR, 5.6 MiB)
8 2018-10-15 2018-11-21 10:00:00 Świadczenie usług przewozowych promami przez Odrę w województwie lubuskim: Zadanie 1 – Obsługa przeprawy promowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282 Zielona Góra – Milsko – Przewóz pomiędzy miejscowościami Milsko i Przewóz Zadanie 2 – Obsługa przeprawy promowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 281 Zielona Góra – Pomorsko w Pomorsku Zadanie 3 – Obsługa przeprawy promowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 280 Zielona Góra – Czerwieńsk – Brody w Brodach Zadanie 4 – Obsługa przeprawy promowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 138 Muszkowo – Gubin w Połęcku ogłoszony
 • ogłoszenie o zamówieniu przekazane dnia 10.10.2018 r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (PDF, 177.9 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu opublikowane dnia 13.10.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (PDF, 164.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • JEDZ-plik espd-request.xml (XML, 122 KiB)
 • załączniki w wersji edytowalnej (DOC, 187.5 KiB)
 • ZMIANY DO SIWZ nr 1 (PDF, 403.7 KiB)
9 2018-10-12 2018-11-22 10:00:00 Budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi woj. nr 302 oraz m. Podmokle Wielkie w ciągu drogi woj. nr 304 - dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. ogłoszony
 • ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (PDF, 141.3 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 12.10.2018 r. (PDF, 134.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 655.4 KiB)
 • JEDZ plik espd-request.xml (XML, 123.3 KiB)
 • Program funkcjonalno-użytkowy (PDF, 5.4 MiB)
 • koncepcja programowa- część I rysunkowa (ZIP, 35 MiB)
 • koncepcja programowa -część II rysunkowa (ZIP, 17.7 MiB)
 • koncepcja programowa-część opisowa (ZIP, 15.9 MiB)
 • koncepcja programowa- uzgodnienia- cz.I (ZIP, 35.2 MiB)
 • koncepcja programowa- uzgodnienia- cz.II (ZIP, 36.5 MiB)
 • koncepcja programowa -uzgodnienia - cz.III (ZIP, 25.4 MiB)
 • WWWiOPP-załącznik nr 5 (ZIP, 1.2 MiB)
 • WWiORB-załącznik nr 6 (PDF, 32.5 MiB)
 • załączniki do SIWZ-wersja edytowalna (DOC, 185.5 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE WYKONAWCY NR 1 (PDF, 48.1 KiB)
 • plany sytuacyjne, profile podłużne koncepcji programowej-wersja edytowalna (RAR, 37 MiB)
 • ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY NR 2 (PDF, 48.8 KiB)
 • dokumentacja geotechniczna w związku z udzieloną odpowiedzią na zapytanie wykonawcy nr 2 (ZIP, 36.3 MiB)
 • ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY NR 3 (PDF, 47.7 KiB)
 • ZMIANA DO SIWZ NR 1 wraz z informacją o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert (PDF, 62.3 KiB)
 • zmienione załączniki do PFU w związku ze zmianą do SIWZ nr 1 w dniu 05.11.2018 (RAR, 5 MiB)
 • zmieniony WYKAZ CEN-wersja edytowalna (DOCX, 38.7 KiB)
 • sprostowanie (ogłoszenie zmian) przekazane w dniu 05.11.2018 r. do publikacji w Dz.U.UE (PDF, 74.1 KiB)
 • sprostowanie (ogłoszenie zmian) opublikowane dnia 08.11.2018 r. w Dz.U.UE (PDF, 71.5 KiB)
 • PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (PDF, 205.7 KiB)
 • zmieniony PFU(część opisowa i informacyjna)w zw. ze zmianą do SIWZ nr 1 w dniu05.11.2018 (PDF, 7.8 MiB)
ˆ

Nagłówek strony

herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu