ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarząd Dróg Wojewódzkich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2019-12-11
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wycinka, nasadzenia i pielęgnacja drzew przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze: Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie Zadanie nr 3 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie - OD Kłodawa i OD Drezdenko Zadanie nr 4 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie - OD Sulęcin i OD Ośno Lubuskie
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 449.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.9 MiB)
 • SST zad 1 (PDF, 373.3 KiB)
 • SST zad 2 (PDF, 491.4 KiB)
 • SST zad 3 i 4 (PDF, 634.3 KiB)
 • wykaz dróg RDW Kozuchów (PDF, 455.2 KiB)
 • wykaz dróg RDW Kłodawa (PDF, 251.5 KiB)
 • załączniki w wersji edytowalnej (DOC, 391.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-12-11
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-19 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usuwanie padłych zwierząt z dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 447.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • załączniki do SIWZ-wersja edytowalna (DOC, 165.5 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-12-10
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa nowego mostu w km 32+864 na drodze wojewódzkiej nr 296 na rz. Czerna w m. Żaganiec”
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 417.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • załączniki do SIWZ-wersja edytowalna (DOC, 180 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2019-12-09
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na bazie asfaltu upłynnionego na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze: Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 2 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie Zadanie nr 3 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 452.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • załaczniki edytowalne (DOC, 189.5 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2019-12-05
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Konserwacja i czyszczenie rowów przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze: Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie Zadanie nr 3 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie – OD Drezdenko oraz OD Kłodawa Zadanie nr 4 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie – OD Ośno Lubuskie oraz OD Sulęcin
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 467 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • specyfikacja techniczna dot. ZAD. NR 1 (PDF, 375.7 KiB)
 • specyfikacja techniczna dot. ZAD. NR 2 (PDF, 411.8 KiB)
 • wykaz dróg wojewódzkich RDW Kłodawa dot. ZAD. NR 3 i 4 (PDF, 251.5 KiB)
 • wykaz dróg wojewódzkich RDW Kożuchów dot. ZAD. NR 2 (PDF, 455.2 KiB)
 • załączniki do SIWZ-wersja edytowalna (DOC, 252.5 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-12-03
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Roboty konserwacyjne oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze: Zadanie nr 1 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 2 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie Zadanie nr 3 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 442.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • specyfikacja techniczna dot. ZAD. NR 1 (PDF, 435.1 KiB)
 • specyfikacja techniczna dot. ZAD. NR 2 (PDF, 314.8 KiB)
 • specyfikacja techniczna dot. ZAD. NR 3 (PDF, 419.5 KiB)
 • Wykaz dróg wojewódzkich-RDW Kłodawa dot. ZAD. NR 3 (PDF, 251.5 KiB)
 • wykaz dróg wojewódzkich-RDW Kożuchów dot. ZAD. NR 2 (PDF, 455.2 KiB)
 • załączniki do SIWZ-wersja edytowalna (DOC, 203 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-11-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Konserwacja drogowych obiektów inżynierskich oraz czyszczenie i naprawa kanalizacji deszczowej przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 1 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 2 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy Kłodawa i Obwód Drogowy Drezdenko Zadanie nr 4 – Obwód Drogowy Sulęcin i Obwód Drogowy Ośno Lubuskie
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 252.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • załączniki do SIWZ w wersji edytowlanej (DOC, 833.5 KiB)
 • Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - zadanie nr 1 (PDF, 409.2 KiB)
 • Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - zadanie nr 2 (PDF, 331.6 KiB)
 • Specyfikacja techniczna - zadanie nr 3 i 4 (PDF, 329.1 KiB)
 • Wykaz dróg wojewódzkich RDW Kłodawa (PDF, 251.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 200.4 KiB)
 • PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (PDF, 206.3 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY NR 1 (PDF, 14.7 MiB)
 • poprawny formularz cenowy po zmianie dla zadania nr 3 i zadania nr 4-w wersji edytowalnej (DOCX, 39.9 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-11-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Praca sprzętem przeznaczonym do robót drogowych przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze: Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 2 – Obwód Drogowy Kożuchów oraz Obwód Drogowy Sława Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy Lubsko oraz Obwód Drogowy Żagań Zadanie nr 4 – Obwód Drogowy Drezdenko oraz Obwód Drogowy Kłodawa Zadanie nr 5 – Obwód Drogowy Ośno Lubuskie oraz Obwód Drogowy Sulęcin
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 264.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 883.2 KiB)
 • załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 397 KiB)
 • Wykaz dróg wojewódzkich RDW Kłodawa (PDF, 251.5 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-11-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Konserwacja wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych urządzeń podczyszczających przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze: Zadanie nr 1 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 2 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie Zadanie nr 3 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 246.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 832.2 KiB)
 • załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 231 KiB)
 • Wykaz dróg wojewódzkich RDW Kłodawa (PDF, 251.5 KiB)
 • Wykaz separatorów i osadników RDW Kłodawa (PDF, 112.6 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY NR 1 (PDF, 2.5 MiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-11-18
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze: Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy Kłodawa Zadanie nr 4 – Obwód Drogowy Drezdenko Zadanie nr 5 – Obwód Drogowy Sulęcin Zadanie nr 6 – Obwód Drogowy Ośno Lubuskie
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu przekazane dnia 13.11.2019 r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (PDF, 285.1 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu opublikowane dnia 18.11.2019 r. w Dz.U.UE (PDF, 301.1 KiB)
 • JEDZ-plik espd-request.xml (XML, 135.9 KiB)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_8e0a6e4c-1390-4fc0-a4b9-0b82fb6718be (ASC, 700 B)
 • Identyfikator postępowania (PDF, 199.7 KiB)
 • Specyfikacje techniczne (ZIP, 6.2 MiB)
 • wykaz dróg RDW Zielona Góra (PDF, 411.5 KiB)
 • wykaz dróg RDW Kozuchów (PDF, 455.2 KiB)
 • wykaz dróg RDW Kłodawa (PDF, 251.5 KiB)
 • załaczniki edytowalne (DOC, 1.1 MiB)
 • SIWZ (PDF, 71.3 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji