ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-09-12 2018-09-27 10:00:00 Remont drogi polegający na odnowie dywanikowej drogi wojewódzkiej nr 164 w m. Drezdenko, ul. Długa Lokalizacja: droga wojewódzka nr 164 od km 12+891 do km 13+300 unieważniony
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 231.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 561.3 KiB)
 • załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 185 KiB)
 • Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (PDF, 1.5 MiB)
 • Plan Sytuacyjny (PDF, 611.2 KiB)
 • Przekroje normalne (PDF, 330.5 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 64.6 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-unieważnienie postępowania (PDF, 43.9 KiB)
2 2018-08-28 2018-09-13 10:00:00 Remont drogi wojewódzkiej nr 278 w m. Sława przy ul. Waryńskiego unieważniony
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 196.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 827.9 KiB)
 • załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 139.5 KiB)
 • mapa ewidencyjna (PDF, 1.1 MiB)
 • mapa orientacyjna (PDF, 1.1 MiB)
 • przekrój normalny (PDF, 135 KiB)
 • Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (PDF, 1 MiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 99.6 KiB)
 • ZMIANA DO SIWZ NR 1 -dot. Warunków udzialu w postępowaniu, kryteriów oceny ofert - PRZEDŁUZENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA (PDF, 292.4 KiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 403.7 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA (PDF, 67.6 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-unieważnienie postępowania (PDF, 42.4 KiB)
3 2018-08-20 2018-09-05 10:00:00 Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi wojewódzkiej nr 161 na odcinku od km 5+100 do km 5+490 Dobiegniew – Mierzęcin unieważniony
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 198.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 691.8 KiB)
 • załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 163 KiB)
 • plan sytuacyjny (PDF, 305 KiB)
 • przekrój normalny (PDF, 13.6 KiB)
 • Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (PDF, 1.2 MiB)
 • zestawienie ofert (PDF, 386.6 KiB)
 • UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (PDF, 208.4 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (uniewaznieniu postępowania) (PDF, 93.7 KiB)
4 2018-08-14 2018-08-29 10:00:00 Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 w m. Jelenin unieważniony
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 230.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 543.4 KiB)
 • załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 199 KiB)
 • Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (PDF, 796.1 KiB)
 • Mapa ewidencyjna (PDF, 396.2 KiB)
 • Mapa orientacyjna (PDF, 2.5 MiB)
 • Przekrój normalny (PDF, 115.7 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 195.5 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (UNIEWAŻNIENIE) (PDF, 128.4 KiB)
5 2018-08-06 2018-08-23 10:00:00 Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi woj. nr 276 na odc. Krosno Odrzańskie - Radnica w km 5+200,5 - 6+200,0 unieważniony
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 240 KiB)
 • SIWZ (PDF, 642.4 KiB)
 • załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 209.5 KiB)
 • Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (PDF, 2.9 MiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 9.4 MiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 113 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW NR 1 – ZMIANA DO SIWZ NR 1 – PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (PDF, 244.1 KiB)
 • Karty otworów badawczych (PDF, 1.3 MiB)
 • ST D.05.03.13a NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ (SMA) wg WT-1 i WT-2 - PO ZMIANACH (PDF, 528.6 KiB)
 • ST D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE - PO ZMIANACH (PDF, 330.9 KiB)
 • Poprawny Formularz cenowy - po zmianach - w wersji edytowalnej (DOC, 128.5 KiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 379 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA (PDF, 65.4 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-unieważnienie postępowania (PDF, 42.1 KiB)
6 2018-08-03 2018-08-20 10:00:00 Remont mostu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174 w km 0+213 w m. Drezdenko unieważniony
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 208 KiB)
 • SIWZ (PDF, 844.3 KiB)
 • załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 195 KiB)
 • dokumentacja (RAR, 14.4 MiB)
 • Ocena Stanu Technicznego (RAR, 5.3 MiB)
 • Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (PDF, 3.2 MiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 181.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnieniu postepowania) (PDF, 152.5 KiB)
7 2018-08-01 2018-08-16 10:00:00 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 156 w m. Strzelce Krajeńskie al. Wolności od km 45+820,0 do km 46+195,0 unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 230.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 324.3 KiB)
 • ORIENTACJA - PRZEKRÓJ NORMALNY (PDF, 469.2 KiB)
 • SST (PDF, 1.9 MiB)
 • załączniki do SIWZ-wersja edytowalna (DOC, 216.5 KiB)
 • zestawienie ofert (PDF, 378.9 KiB)
 • UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (PDF, 254.5 KiB)
 • korekta do zestawienia ofert (PDF, 528.7 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnieniu postępowania) (PDF, 94.6 KiB)
8 2018-07-27 2018-08-21 10:00:00 Przebudowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w m. Żagań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 w km 25+577 ÷ 25+962 unieważniony
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 200 KiB)
 • SIWZ (PDF, 760.2 KiB)
 • załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 188 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (RAR, 2.5 MiB)
 • Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (PDF, 675 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 96 KiB)
 • ZMIANA DO SIWZ NR 1 - PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (PDF, 263.9 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 196.3 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (UNIEWAŻNIENIE) (PDF, 128.5 KiB)
9 2018-07-25 2018-08-09 10:00:00 Remont drogi wojewódzkiej nr 278 w m. Sława przy ul. Waryńskiego unieważniony
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 200 KiB)
 • SIWZ (PDF, 827 KiB)
 • załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 161 KiB)
 • mapa orientacyjna (PDF, 1.1 MiB)
 • mapa ewidencyjna (PDF, 1.1 MiB)
 • przekrój normalny (PDF, 135 KiB)
 • Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (PDF, 1 MiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 403 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 314.5 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (UNIEWAŻNIENIE) (PDF, 128.1 KiB)
10 2018-07-16 2018-08-01 10:00:00 Remont mostu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174 w km 0+213 w m. Drezdenko unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 246.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 351.8 KiB)
 • SST (PDF, 3.2 MiB)
 • dokumentacja (RAR, 14.4 MiB)
 • Ocena Stanu Technicznego (RAR, 5.3 MiB)
 • załączniki do SIWZ-wersja edytowalna (DOC, 245.5 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 195.5 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (UNIEWAŻNIENIU) (PDF, 132 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu