ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-04-05 2018-04-13 10:00:00 Konserwacja oraz naprawa sprzętu do zimowego utrzymania dróg będącego w posiadaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze :zadanie nr 1 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze zadanie nr 2 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie zadanie nr 3 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.4 MiB)
 • SIWZ (PDF, 746.8 KiB)
 • załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 48.5 KiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 480.1 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 163.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnieniu postępowania) - dotyczy Zadania nr 1,2,3 (PDF, 1.9 MiB)
2 2018-03-22 2018-04-06 10:00:00 Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi woj. nr 287 w m. Lubsko, ul. Wrocławska (dawna XX-Lecia PRL-u) unieważniony
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 237.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 578.6 KiB)
 • załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 202.5 KiB)
 • Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (PDF, 2.2 MiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 405.8 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 390.2 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (UNIEWAŻNIENIU) (PDF, 126.5 KiB)
3 2018-03-08 2018-03-20 10:00:00 Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie – ODW Sulęcin unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 195.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 826.9 KiB)
 • załączniki edytowalne (DOC, 253 KiB)
 • Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (RAR, 1.1 MiB)
 • Wykaz dróg wojewódzkich -RDW Kłodawa (PDF, 254.4 KiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 424.3 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 216.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnieniu postępowania) (PDF, 867.2 KiB)
4 2018-03-07 2018-03-27 10:00:00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w m. Niegosławice w zakresie budowy ścieżki rowerowej od km ok. 10+100 do km ok. 11+430. unieważniony
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 239.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 610 KiB)
 • załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 238 KiB)
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne (RAR, 7.9 MiB)
 • Dokumentacja projektowa (RAR, 8.5 MiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 215.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnieniu postępowania) (PDF, 643.5 KiB)
5 2018-02-26 2018-03-14 10:00:00 Przebudowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w m. Żagań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 w km 25+577 ÷ 25+962. unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 198.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 768.5 KiB)
 • Załączniki edytowalne (DOC, 177.5 KiB)
 • Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (PDF, 809.5 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (RAR, 1.6 MiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 391.7 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 154 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnieniu postępowania) (PDF, 920.5 KiB)
6 2018-02-21 2018-03-08 10:00:00 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 139 w m. Kowalów unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 207.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • załączniki edytowalne (DOC, 224.5 KiB)
 • SST branża drogowa (PDF, 2.9 MiB)
 • SST branża sanitarna (PDF, 184.2 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 5.8 MiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 370.1 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 315.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnienie postępowania) (PDF, 130.7 KiB)
7 2018-02-15 2018-03-01 10:00:00 Konserwacja i czyszczenie rowów przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 197.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 667.7 KiB)
 • załączniki edytowalne (DOC, 145 KiB)
 • Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (PDF, 477.8 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 55.7 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-unieważnienie postępowania (PDF, 47.4 KiB)
8 2018-02-02 2018-02-19 10:00:00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w m. Niegosławice w zakresie budowy ścieżki rowerowej od km ok. 10+100 do km ok. 11+430 unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 207.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załączniki edytowalne (DOC, 236.5 KiB)
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne (RAR, 7.9 MiB)
 • Dokumentacja projektowa (RAR, 8.5 MiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 415.9 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 199.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie postępowania (PDF, 1 MiB)
9 2018-01-31 2018-02-15 10:00:00 Dostosowanie przeprawy promowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 281 w Pomorsku do kursowania poza porą dzienną – budowa oświetlenia drogi unieważniony
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 8.1 MiB)
 • SIWZ (PDF, 484 KiB)
 • załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 170.5 KiB)
 • Specyfikacja techniczna (PDF, 714.4 KiB)
 • Dokumentacja (RAR, 18.5 MiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 395.5 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA (PDF, 37.6 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-unieważnienie postępowania (PDF, 42.2 KiB)
10 2018-01-26 2018-02-15 10:00:00 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 139 w m. Kowalów unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 208 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • SST-drogowa (PDF, 2.9 MiB)
 • SST-sanitarna (PDF, 184.2 KiB)
 • załączniki edytowalne (DOC, 223.5 KiB)
 • OPIS TECHNICZNY POR STAŁA (PDF, 86.1 KiB)
 • Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu branża sanitarna (PDF, 415.9 KiB)
 • Rys. nr 2 Projekt stałej organizacji ruchu (PDF, 442.2 KiB)
 • Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu (PDF, 676.3 KiB)
 • Rys. nr 3 Schemat wpustu deszczowego żeliwnego D400 z wylotem (PDF, 170.4 KiB)
 • Rys. nr 4 Schemat wpustu deszczowego krawężnikowo-jezdniowego z wylotem (PDF, 169.2 KiB)
 • Rys. nr 5 Wylot przykanalika fi 200mm (PDF, 288.7 KiB)
 • Rys.nr 1 Plan orientacyjny (PDF, 758.6 KiB)
 • Rys.nr 2 Przekrój podłużny kanalizacji deszczowej branża sanitarna (PDF, 191.9 KiB)
 • Rys.nr 3 Przekroje normalne (PDF, 1.1 MiB)
 • Rys.nr 4 Szczegóły konstrukcyjne (PDF, 460.7 KiB)
 • Rys.nr 5 Przekroje podłużne (PDF, 450.6 KiB)
 • Rys.nr 6 Przekroje poprzeczne (PDF, 594 KiB)
 • Rys.nr 7 Ściek podchodnikowy (PDF, 182.1 KiB)
 • zestawienie ofert (PDF, 367.2 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 131.4 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (uniewaznieniu postępowania) (PDF, 96.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu