ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-11-22 --- ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI: Przebudowa drogi polegająca na odnowie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 159 (relacja ulica Mostowa w miejscowości Skwierzyna) unieważniony
 • ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 184.7 KiB)
 • informacja o uniewaznieniu postepowania (PDF, 153.7 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnieniu postepowania) (PDF, 93.8 KiB)
2 2017-11-06 --- ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ REKI: Przebudowa drogi polegająca na odnowie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 159 (relacja ulica Mostowa w miejscowości Skwierzyna) unieważniony
 • ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 200.5 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 152.8 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - uniewaznieniu postępowania (PDF, 92.6 KiB)
3 2017-10-25 2017-11-03 10:00:00 Wymiana armatury separatora PSK-H KOALA II 30/3000 ze zintegrowanym osadnikiem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 288 w m. Kosierz na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 196 KiB)
 • SIWZ (PDF, 454.9 KiB)
 • ZAŁACZNIKI DO SIWZ - ZDJĘCIA (PDF, 1.4 MiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 25.7 KiB)
 • UNIEWAZNIENIE POSTĘPOWANIA (PDF, 180.6 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia( uniewaznieniu postępowania) (PDF, 94.2 KiB)
4 2017-10-25 --- Zamówienie z wolnej ręki: Dostosowanie przeprawy promowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 281 w Pomorsku do kursowania poza porą dzienną – budowa oświetlenia drogi. unieważniony
 • ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 52.3 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 38.1 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-unieważnienie postępowania (PDF, 41.3 KiB)
5 2017-10-18 2017-10-26 10:00:00 Czyszczenie studni chłonnych wraz z wymianą warstw filtrujących przy drodze wojewódzkiej nr 288 m. Nowogród Bobrzański na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.1 MiB)
 • SIWZ (PDF, 463.1 KiB)
 • załaczniki w wersji edytowalnej (DOC, 135 KiB)
 • dokumentacja fotograficzna (PDF, 536.5 KiB)
 • mapy (PDF, 2.5 MiB)
 • UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (PDF, 180 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (uniewaznieniu postępowania) (PDF, 93.9 KiB)
6 2017-10-09 2017-11-14 10:00:00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz z mostem nad terenem zalewowym rzeki Warty w Skwierzynie (Estakada) unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji do DUUE w dn.04.10.2017 r. (PDF, 144.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE w dn.07.10.2017 r. (PDF, 147.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 4.6 MiB)
 • JEDZ-instrukcja UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • JEDZ poglądowo w pliku PDF (PDF, 84 KiB)
 • JEDZ-plik espd-request.xml (XML, 121.7 KiB)
 • Dokumentacja (RAR, 13.4 MiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 123.9 KiB)
 • Uzupełnienie SIWZ - nr 1 (PDF, 143.6 KiB)
 • Zastępcza organizacja ruchu (RAR, 7.3 MiB)
 • ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY - nr 1 (PDF, 109.8 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY nr 2 (PDF, 90.3 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY - nr 3 (PDF, 125.9 KiB)
 • zestawienie ofert (PDF, 369.2 KiB)
 • UNIEWAZNIENIE POSTĘPOWANIA (PDF, 162 KiB)
 • UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA (poprawne) (PDF, 162.2 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (uniewaznieniu postepowania) przekazane do publikacji w Dz.UE dnia 01.12.2017 r. (PDF, 107 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (uniewaznieniu postepowania) opublikowane w Dz.UE dnia 05.12.2017 r. (PDF, 101.3 KiB)
7 2017-10-03 2017-10-20 10:00:00 Dostosowanie przeprawy promowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 281 w Pomorsku do kursowania poza porą dzienną – budowa oświetlenia drogi unieważniony
 • ogloszenie o zamówieniu (PDF, 1.2 MiB)
 • SIWZ (PDF, 510.5 KiB)
 • załaczniki w wersji edytowalnej (DOC, 152.5 KiB)
 • UZUPEŁNIENIE SIWZ nr 1 - o dokumentację projektową - oraz przedłużenie terminu składania ofert (PDF, 99.7 KiB)
 • dokumentacja projektowa oswietlenia drogi (RAR, 19.1 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 72.7 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW - nr 1 (PDF, 98.8 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY - nr 2 (PDF, 87 KiB)
 • UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA (PDF, 179.4 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (uniewaznieniu postepowania) (PDF, 93.1 KiB)
8 2017-10-03 2017-10-18 10:00:00 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 139 w m. Kowalów unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 233.9 KiB)
 • opis techniczny projektu stałej organizacji ruchu (PDF, 86.1 KiB)
 • Rys. Projekt zagospodarowania terenu branża sanitarna (PDF, 415.9 KiB)
 • Rys. Schemat wpustu deszczowego krawężnikowo-jezdniowego z wylotem (PDF, 169.2 KiB)
 • Rys. Plan orientacyjny (PDF, 758.6 KiB)
 • Rys. Projekt stałej organizacji ruchu (PDF, 442.2 KiB)
 • Rys. Projekt zagospodarowania terenu (PDF, 676.3 KiB)
 • Rys. Przekroje normalne (PDF, 1.1 MiB)
 • Rys. Przekrój podłużny kanalizacji deszczowej branża sanitarna (PDF, 191.9 KiB)
 • Rys. Schemat wpustu deszczowego typ ciężki z wylotem (PDF, 168.7 KiB)
 • Rys. Schemat wpustu deszczowego typkrawężnikowo-jezdniowy z wylotem (PDF, 168 KiB)
 • Rys. Schemat wpustu deszczowego żeliwnego D400 z wylotem (PDF, 170.4 KiB)
 • Rys. Wylot drenu fi 200 (PDF, 289.6 KiB)
 • Rys. Wylot przykanalika fi 200mm (PDF, 288.7 KiB)
 • Rys.Przekroje podłużne (PDF, 450.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 327.4 KiB)
 • specyfikacja techniczna-branża drogowa (PDF, 1.8 MiB)
 • specyfikacja techniczna-kanalizacja deszczowa (PDF, 77.6 KiB)
 • załączniki do SIWZ-wersja edytowalna (DOC, 229.5 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 118 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - unieważnienie postępowania (PDF, 110.5 KiB)
9 2017-09-28 2017-10-13 10:00:00 Przebudowa drogi polegająca na odnowie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 159 (relacja ulica Mostowa w miejscowości Skwierzyna) unieważniony
 • ogloszenie o zamówieniu (PDF, 1.1 MiB)
 • SIWZ (PDF, 599.5 KiB)
 • Specyfikacje techniczne (PDF, 909.4 KiB)
 • plan sytuacyjny (PDF, 1 MiB)
 • przekrój normalny (PDF, 22.8 KiB)
 • załacczniki edytowalne (DOC, 156 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA (PDF, 176.1 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-unieważnienie postępowania (PDF, 40.9 KiB)
10 2017-09-13 2017-09-28 10:00:00 Dostosowanie przeprawy promowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 281 w Pomorsku do kursowania poza porą dzienną – budowa oświetlenia drogi unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 214.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 510.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 24.8 KiB)
 • UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (PDF, 179.3 KiB)
 • ogłoszenie o uniewaznieniu postępowania (PDF, 92.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu