ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-07-16 2018-07-25 10:00:00 Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 179.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 186.7 KiB)
 • załączniki do SIWZ-wersja edytowalna (DOC, 170.5 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 64.7 KiB)
2 2018-06-21 2018-07-06 10:00:00 Przebudowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w m. Żagań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 w km 25+577 ÷ 25+962 unieważniony
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 200 KiB)
 • SIWZ (PDF, 758.2 KiB)
 • załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 183.5 KiB)
 • Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (PDF, 675 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (RAR, 2.5 MiB)
 • ZMIANA DO SIWZ NR 1 (PDF, 285.1 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 181.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnieniu postępowania) (PDF, 156 KiB)
3 2018-06-20 2018-07-05 10:00:00 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 156 w m. Strzelce Krajeńskie al. Wolności od km 45+820,0 do km 46+195,0 unieważniony
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 240 KiB)
 • SIWZ (PDF, 632.6 KiB)
 • Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (PDF, 1.9 MiB)
 • ORIENTACJA - PRZEKRÓJ NORMALNY (PDF, 468.3 KiB)
 • załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 219 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA (PDF, 65.3 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-unieważnienie postępowania (PDF, 41 KiB)
4 2018-06-13 2018-06-28 10:00:00 Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi woj. nr 287 w m. Lubsko, ul. Wrocławska (dawna XX-Lecia PRL-u) unieważniony
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 240 KiB)
 • SIWZ (PDF, 627.9 KiB)
 • załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 211 KiB)
 • Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (PDF, 2.2 MiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 407.7 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 183.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnieniu postępowania) (PDF, 152 KiB)
5 2018-06-08 2018-06-25 10:00:00 Remont ciągu pieszego w m. Drezdenko ul. Dworcowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 164 na odc. od km 13+636 do km 13+857,50 po stronie lewej i na odc. od km 13+852 do km 13+880,50 po stronie prawej unieważniony
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 200 KiB)
 • SIWZ (PDF, 709.4 KiB)
 • załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 168 KiB)
 • Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (PDF, 1.7 MiB)
 • plan sytuacyjny (PDF, 585.4 KiB)
 • Przekrój normalny chodnika (PDF, 307.4 KiB)
 • ZMIANA DO SIWZ NR 1 (PDF, 285.3 KiB)
 • UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA (PDF, 251 KiB)
 • ogłoszenie o uniewaznieniu postępowania (PDF, 95.3 KiB)
6 2018-05-17 2018-06-18 10:00:00 Przebudowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w m. Żagań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 w km 25+577 ÷ 25+962 unieważniony
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 230.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 498.7 KiB)
 • załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 178.5 KiB)
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne (PDF, 675 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (RAR, 1.6 MiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 94.5 KiB)
 • ZMIANA DO SIWZ NR 1 - PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (PDF, 377.4 KiB)
 • zmieniony FORMULARZ OFERTY w wersji edytowalnej 29.05.2018r. (DOCX, 22.6 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY NR 1+ZMIANA DO SIWZ NR 2 - PRZEDŁUZENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NR 2 (PDF, 270.6 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIE NR 2 (PDF, 101.7 KiB)
 • Decyzja Burmistrza Miasta Żagań (PDF, 717.4 KiB)
 • ZMIANA DO SIWZ NR 3 (PDF, 466.1 KiB)
 • zmieniony FORMULARZ CENOWY w wersji edytowalnej 08.06.2018r. (DOCX, 16.5 KiB)
 • zmieniony OPIS TECHNICZNY 08.06.2018r. (PDF, 657 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 196.6 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (UNIEWAŻNIENIE) (PDF, 132 KiB)
7 2018-04-25 2018-05-07 10:00:00 Dostawa urządzeń informatycznych oraz fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 1 – Dostawa urządzeń informatycznych Zadanie nr 2 – Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów unieważniony
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 197.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • załączniki edytowalne (DOC, 255.5 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 362.6 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZADANIA NR 2 (PDF, 161.2 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZADANIA NR 1 (PDF, 163.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnieniu postępowania) - dotyczy Zadania nr 1 i 2 (PDF, 153.1 KiB)
8 2018-04-17 2018-04-25 10:00:00 Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie – ODW Sulęcin unieważniony
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 196.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 839.1 KiB)
 • załączniki do SIWZ edytowalne (DOC, 254.5 KiB)
 • SST nawierzchnie bitumiczne (PDF, 592.8 KiB)
 • SST konserwacja dróg (PDF, 571.4 KiB)
 • Wykaz dróg wojewódzkich RDW Kłodawa (PDF, 254.4 KiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 430 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 163.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnieniu postępowania) (PDF, 834.1 KiB)
9 2018-04-16 2018-06-13 10:00:00 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze w sezonie 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021 na terenie : Zadanie nr 1 – Obwód Drogowy Babimost Zadanie nr 2 – Obwód Drogowy Bobrowice Zadanie nr 3: Obwód Drogowy Kożuchów Zadanie nr 4: Obwód Drogowy Lubsko Zadanie nr 5: Obwód Drogowy Sława Zadanie nr 6: Obwód Drogowy Żagań unieważniony
 • ogłoszenie o zamowieniuprzekazane w dniu 11.04.2018 r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (PDF, 293.9 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 14.04.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (PDF, 272.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Specyfikacja techniczna zad 1-2 (PDF, 363.3 KiB)
 • Specyfikacja techniczna Zad 3-6 (PDF, 385.7 KiB)
 • JEDZ - poglądowo w pliku pdf (PDF, 90.9 KiB)
 • JEDZ - plik espd-request (XML, 132.3 KiB)
 • Instrukcja wypełniania JEDZ (PDF, 1.2 MiB)
 • załączniki do ST zad. 1-2 (PDF, 281.2 KiB)
 • załączniki do ST Zad. 3-6 (PDF, 283.3 KiB)
 • załaczniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 279 KiB)
 • ZMIANY DO SIWZ nr 1 -dot. Opisu przedmiotu zamówienia dla Zadań nr 3,4,5,6 (PDF, 700.7 KiB)
 • ogłoszenie o sprostowaniu przekazane do publikacji w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 26.04.2018 r. (PDF, 98.2 KiB)
 • ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 27.04.2018 r. (PDF, 437 KiB)
 • ZMIANY DO SIWZ nr 2 - dot. Opisu przedmiotu zamówienia i projektu umowy - na Zadania nr 3,4,5,6 (PDF, 760.4 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY nr 1, ZMIANY DO SIWZ nr 3 ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT (PDF, 1.1 MiB)
 • zmieniona ST - Zadania 1-2 (PDF, 400.2 KiB)
 • zmieniona ST - zadania 3-6 (PDF, 401.4 KiB)
 • ogłoszenie o sprostowaniu przekazane dnia 14.05.2018 r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (PDF, 120 KiB)
 • ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 17.05.2018 r. (PDF, 116 KiB)
 • INFORMACJA O PONONYM PRZEDŁUŻENIU SKŁADANIA OFERT (PDF, 143 KiB)
 • sprostowanie przekazane dnia 28.05.2018 r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (PDF, 123.8 KiB)
 • sprostowanie opublikowane dnia 31.05.2018 r. w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (PDF, 131.2 KiB)
 • ZMIANY DO SIWZ nr 4 ORAZ PONOWNE PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT (PDF, 1018 KiB)
 • ZMIENIONY FORMULARZ OFERTY do wykorzystania przy składaniu oferty w wersji edytowalnej ( po zmianie z 28.05.2018 r.) (DOCX, 24.2 KiB)
 • poprawna ST dot. zadań 1-2 (po zmianach z 28.05.2018 r.) (PDF, 399.3 KiB)
 • poprawna ST dot. zadań 3-6 (po zmianach z 28.05.2018 r.) (PDF, 405.1 KiB)
 • zestawienie ofert (PDF, 586.2 KiB)
 • Informacja o uniewaznieniu Zadania nr 4 i Zadania nr 6 (PDF, 211.2 KiB)
 • Informacja o uniewaznieniu Zadania nr 1 i zadania nr 2 (PDF, 224.3 KiB)
 • Informacja o uniewaznieniu Zadania nr 3 i Zadania nr 5 (PDF, 224.7 KiB)
 • ogłoszenie o udzielneniu zamówienia (uniewaznieniu) przekazane dnia 29.06.2018 r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (PDF, 229.2 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (uniewaznieniu) opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 03.07.2018 r. (PDF, 211.7 KiB)
10 2018-04-12 2018-05-08 10:00:00 Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi woj. nr 287 w m. Lubsko, ul. Wrocławska (dawna XX-Lecia PRL-u) unieważniony
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 236.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 586.5 KiB)
 • załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 202.5 KiB)
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne (PDF, 2.2 MiB)
 • ZMIANA DO SIWZ NR 1 (PDF, 167.3 KiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 388.5 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 349.3 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (UNIEWAŻNIENIE) (PDF, 127.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu