ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-04-05 2018-04-17 10:00:00 Dostawa komputerów, urządzeń informatycznych oraz licencji oprogramowania serwerowego i biurowego Zadanie nr 1 – Dostawa komputerów Zadanie nr 2 – Dostawa urządzeń informatycznych Zadanie nr 3 – Dostawa licencji oprogramowania serwerowego i biurowego. w toku
 • SIWZ (PDF, 880.3 KiB)
 • załączniki edytowalne do SIWZ (DOC, 142 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 194.8 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY NR 1 (PDF, 266.8 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 94 KiB)
 • ZMIANA DO SIWZ NR 1+ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (PDF, 270.5 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY NR 2 (PDF, 523 KiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 542.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania - ZADANIE NR 2 (PDF, 349.6 KiB)
2 2018-03-27 2018-04-11 10:00:00 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 278, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu nad Kanałem Lipiec w miejscowości Wygnańczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 w km 80+799,61, w ramach zadania pn.: Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 Sława – Wschowa w miejscowości Wygnańczyce w toku
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 237 KiB)
 • SIWZ (PDF, 606.9 KiB)
 • załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 286.5 KiB)
 • Projekt budowlany cz. 1 (ZIP, 58.8 MiB)
 • Projekt budowlany cz. 2 (ZIP, 11.4 MiB)
 • Projekt wykonawczy cz. 1 (ZIP, 52.6 MiB)
 • Projekt wykonawczy cz. 2 (ZIP, 13.1 MiB)
 • ZMIANA DO SIWZ NR 1 - dot. zmiany zapisów w projekcie umowy (PDF, 334.6 KiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 472.5 KiB)
3 2018-03-09 2018-04-17 10:00:00 Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice-Sulęcin- Międzyrzecz:: ZADANIE nr 1: odcinek V od km 65+400,00 do km 67+400,00 odcinek VI od km 67+400,00 do km 68+050,00 odcinek VII od km 68+050,00 do km 69+644,00 ZADANIE nr 2: odcinek VIII od km 71+980,00 do km 73+350,00 w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu przekazane w dniu 07.03.2018 r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (PDF, 163.6 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 09.03.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (PDF, 154 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówien Publicznych (PDF, 1.2 MiB)
 • SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • JEDZ - poglądowo w pliku PDF (PDF, 83.2 KiB)
 • JEDZ - plik espd-request (XML, 123.4 KiB)
 • Instrukcja wypełniania JEDZ (PDF, 1.2 MiB)
 • załaczniki w wersji edytowalnej (DOC, 1.1 MiB)
 • Specyfikacje techniczne (RAR, 25.6 MiB)
 • odcinek dw 137 branża teletechniczna PROJEKT WYKONAWCZY (RAR, 8.6 MiB)
 • odcinek DW 137 od km 65+400,00 do km 67+400,00 wycinka drzew (RAR, 4.1 MiB)
 • odcinek DW 137 od km 65+400,00 do km 67+400,00 branża drogowa (RAR, 21.8 MiB)
 • odcinek dw 137 od km 67+400, branża drogowa PROJEKT WYKONWACZY (RAR, 13.1 MiB)
 • odcinek dw 137 od km 67+400, wycinka drzew PROJEKT WYKONAWCZY (RAR, 6 MiB)
 • odcinek DW 137 od km 68+050,00 do km 69+644,00 wycinka drzew (RAR, 4.3 MiB)
 • odcinek DW 137 od km 68+050,00 do km 69+644,00 branża drogowa (RAR, 21.9 MiB)
 • odcinek DW 137 od km 68+050,00 do km 69+644,00 branża mostowa (RAR, 12.9 MiB)
 • odcinek DW 137 od km 68+050,00 do km 69+644,00 branża teletechniczna (RAR, 6.6 MiB)
 • odcinek DW 137 od km 71+980,00 do km 73+350,00 branża mostowa (RAR, 8.7 MiB)
 • odcinek DW 137 od km 71+980,00 do km 73+350,00 branża teletechniczna (RAR, 10.5 MiB)
 • odcinek DW 137 od km 71+980,00 do km 73+350,00 branża drogowa (RAR, 21.8 MiB)
 • odcinek DW 137 od km 71+980,00 do km 73+350,00 wycinka drzew (RAR, 4 MiB)
 • projekt stałej organizacji ruchu (RAR, 12.5 MiB)
 • zestawienia zjazdów (RAR, 17.8 MiB)
 • A_PROJEKT BUDOWLANY odcinek dw 137 od km 67+400,00 do km 68+050,00 (RAR, 87.7 MiB)
 • uzgodnienia (RAR, 116.6 MiB)
 • operat wodnoprawny Starostwo Powiatowe Międzyrzecz (RAR, 19.3 MiB)
 • operat wodnoprawny Starostwo Powiatowe Słubice (RAR, 38.4 MiB)
 • zestawienie ofert (PDF, 560.8 KiB)
4 2018-02-23 2018-04-04 10:00:00 Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów – Konotop: Zadanie nr 1- ETAP II - 35+900 - 38+650 Zadanie nr 2 - ETAP IV- 52+400 - 56+300 w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu przekazane dnia 21.02.2018 r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (PDF, 157.4 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu opublikowane dnia 23.02.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (PDF, 147.4 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 23.02.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych (PDF, 1.1 MiB)
 • SIWZ (PDF, 1013.2 KiB)
 • JEDZ - poglądowo w pliku PDF (PDF, 83.3 KiB)
 • JEDZ - plik espd-request (XML, 123.5 KiB)
 • JEDZ-instrukcja UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • załaczniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 651.5 KiB)
 • specyfikacje techniczne - dot. Zad nr 1 i Zad. nr 2 (RAR, 10.1 MiB)
 • dokumentacja techniczna Zad. nr 1 (RAR, 51.1 MiB)
 • dokumentacja techniczna Zad. nr 2 - CZĘŚĆ I (RAR, 34.7 MiB)
 • dokumentacja techniczna Zad. nr 2 CZĘŚĆ II (RAR, 53.1 MiB)
 • ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW NR 1 (PDF, 328.7 KiB)
 • aktualna STWiORB - drogowa dot. ZAD. NR 1 w zwiazku z udzielonymi odpowiedziami na zapytania Wykonawców nr 1 (PDF, 5.2 MiB)
 • aktualna STWiORB - drogowa dot. ZAD. NR 2 w zwiazku z udzielonymi odpowiedziami na zapytania Wykonawców nr 1 (PDF, 3.1 MiB)
 • zmieniony f.cenowy A-BRANŻA DROGOWA dot. ZAD. NR 1 (DOCX, 49 KiB)
 • zmieniony f. cenowy A-BRANŻA DROGOWA dot. ZAD. NR 2 (DOCX, 53.6 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW NR 2 (PDF, 238.6 KiB)
 • skorygowany f.cenowy A-BRANŻA DROGOWA dot. ZAD. NR 1 w zwiaz. z udziel. odpowiedz. na zapyt. Wykonawcy nr 2 (DOCX, 44.5 KiB)
 • skorygowany f.cenowy A-BRANŻA DROGOWA dot. ZAD. NR 2 w zwiaz. z udziel. odpowiedz. na zapyt. Wykonawcy nr 2 (DOCX, 50 KiB)
 • skorygowana STWiORB - drogowa dot. ZAD. NR 1 w zwiazku z udzielonymi odpowiedziami na zapyt. Wykonawcy nr 2 (PDF, 6.1 MiB)
 • skorygowana STWiORB - drogowa dot. ZAD. NR 2 w zwiazku z udzielonymi odpowiedziami na zapyt. Wykonawcy nr 2 (PDF, 3.2 MiB)
 • projekt budowlany Tom I,1,2,3 dla zadania nr 2 (etap IV) zwiaz. z udziel. odpowiedz. na zapyt. Wykonawcy nr2 (RAR, 45.6 MiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 498.7 KiB)
5 2018-02-06 2018-03-26 10:00:00 Rozbudowa drogi woj. nr 158 w m. Lipki Wielkie. w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 02.02.2018 r. (PDF, 137.5 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 06.02.2018 r. (PDF, 128.3 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP w dniu 06.02.2018 r. (PDF, 202.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 399.8 KiB)
 • SST (RAR, 3.1 MiB)
 • załączniki do SIWZ-wersja edytowalna (DOC, 477.5 KiB)
 • JEDZ-poglądowo w pliku PDF (PDF, 83 KiB)
 • JEDZ-instrukcja UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • JEDZ plik espd-request.xml (XML, 122.4 KiB)
 • dokumentacja techniczna (RAR, 124.7 MiB)
 • ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW NR 1 (PDF, 177.8 KiB)
 • zaktualizowany STWiORB (branża drogowa) w zwiazku z udzielonymi odpowiedziami na zapytania Wykonawców nr 1 w dniu 07.03.2018 r. (PDF, 2.7 MiB)
 • ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW NR 2 wraz z informacją o przedłużeniu terminu skł. i otw. ofert (PDF, 122.3 KiB)
 • zamienna STWiORB - branża drogowa w zwiazku z udzielonymi odpowiedziami na zapytania Wykonawców nr 2 w dniu 13.03.2018 r. (PDF, 2.7 MiB)
 • zamienna STWiORB -kanalizacja deszczowa w zwiazku z udzielonymi odpowiedziami na zapytania Wykonawców nr 2 w dniu 13.03.2018 r. (PDF, 310.5 KiB)
 • skorygowany formularz cenowy A- branża drogowa (DOCX, 62.4 KiB)
 • skorygowany formularz cenowy B-kanalizacja deszczowa (DOCX, 45.2 KiB)
 • ogłoszenie o sprostowaniu przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13.03.2018 r. (PDF, 71 KiB)
 • ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 15.03.2018 r. (PDF, 68.1 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w BZP w dniu 15.03.2018 r. (PDF, 25.7 KiB)
 • PRZEDŁUZENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (PDF, 52 KiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 428.5 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu