ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2016-06-28 --- Zamówienie dodatkowe nr 1 do umowy nr ZDW-ZG-RDWKŁ-120/2016 z dnia 17.05.2015r. na: Przebudowa drogi: Zadanie nr 2 - Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 w m. Drezdenko na odcinku od km 70+099 do km 70+283,50; od km 70+557,70 do km 71+392 oraz od km 71+392 do km 71+432. rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 160 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF, 48.1 KiB)
2 2016-03-07 --- Zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy nr ZDW-ZG-WD-102/2014 z dnia 06.06.2014 r. na: Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 276 w m. Chociule od km 35+104,00 do km 35+844,00 rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 31.6 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF, 44.8 KiB)
3 2016-01-08 --- Zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy nr ZDW-ZG-WD-95/2014 z dn. 19.05.2014 r. na: „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinkach w km ok.: 12+220÷13+350, 13+880÷15+050, 15+970÷17+375 wraz z rozbudową w m. Stypułów w km ok. 13+350÷13+880. rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 31 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 187.9 KiB)
4 2015-12-14 --- Zamówienie uzupełniające Nr 1 do umowy nr ZDW-ZG-RDWZG-79/2015 z dnia 27-04-2015r. na: Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg (chodników, zatok autobusowych, krawężników), odwodnienie wraz z robotami towarzyszącymi na terenie działania: Zadanie Nr 1 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 137.7 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 191.8 KiB)
5 2015-12-08 --- Zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy nr ZDW-ZG-RDWKŁ- 81/2015 z dnia 27.04.2015r. na: Konserwację nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg (chodników, zatok autobusowych, krawężników) odwodnienie wraz z robotami towarzyszącymi na terenie działania: Zadanie nr 3 - Obwód Dróg Wojewódzkich Kłodawa rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 137.4 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 191.7 KiB)
6 2015-12-08 --- Zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy nr ZDW-ZG-RDWK-18/2015 z dnia 04.03.2015r. na: Roboty w zakresie napraw i konserwacji obiektów mostowych i przepustów, elementów odwadniających teren wraz z robotami towarzyszącymi oraz czyszczenie i naprawa kanalizacji deszczowej przy drogach wojewódzkich na terenie: dot. zadania nr 2 - Rejonu Dróg Wojewódzkich Kożuchów rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 33 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF, 44.6 KiB)
7 2015-12-04 --- Zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy nr ZDW-ZG-RDWZG-24/2015 z dnia 12-03-2015r. na: Roboty konserwacyjne oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie działania: Zadanie Nr 1 - Rejonu Dróg Wojewódzkich Zielona Góra. rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 136 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 189.3 KiB)
8 2015-11-23 --- Zamówienia uzupełniającego nr 1 do umowy nr ZDW-ZG-RDWK-52/2015 z dnia 14.04.2015r. na: Świadczenie usług sprzętem przeznaczonym do robót drogowych wg wskazań zamawiającego wraz z konserwacją i czyszczeniem rowów przydrożnych na terenie działania: Zadanie nr 1 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 2 - Obwód Drogowy w Kożuchowie oraz Obwód Drogowy w Sławie Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy w Lubsku i Obwód Drogowy w Żaganiu Zadanie nr 4 – Obwód Drogowy w Kłodawie i Obwód Drogowy w Drezdenku Zadanie nr 5 – Obwód Drogowy w Sulęcinie i Obwód Drogowy w Ośnie Lubuskim Dotyczy zadania nr 3 - Obwód Drogowy w Lubsku i Obwód Drogowy w Żaganiu rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 176.3 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 190.2 KiB)
9 2015-11-19 --- Zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy nr ZDW-ZG-RDWKŁ-15/2015 z dnia 03.03.2015r. na: Wycinkę drzew, frezowanie pni przy drogach wojewódzkich wraz z ewentualnym nasadzeniem oraz pielęgnacją drzew na terenie: Zadanie nr 4 - Obwód Dróg Wojewódzkich Kłodawa oraz Obwód Dróg Wojewódzkich Drezdenko. rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 138.2 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 191.9 KiB)
10 2015-11-19 --- Zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy nr ZDW-ZG-RDWKŁ- 16/2015 z dnia 03.03.2015r. na: Wycinkę drzew, frezowanie pni przy drogach wojewódzkich wraz z ewentualnym nasadzeniem oraz pielęgnacją drzew na terenie: dotyczy Zadania nr 5 - Obwód Dróg Wojewódzkich Sulęcin oraz Obwód Dróg Wojewódzkich Ośno Lubuskie rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 33.5 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF, 45.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu