ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-04-05 2018-04-17 10:00:00 Dostawa komputerów, urządzeń informatycznych oraz licencji oprogramowania serwerowego i biurowego Zadanie nr 1 – Dostawa komputerów Zadanie nr 2 – Dostawa urządzeń informatycznych Zadanie nr 3 – Dostawa licencji oprogramowania serwerowego i biurowego. w toku
 • SIWZ (PDF, 880.3 KiB)
 • załączniki edytowalne do SIWZ (DOC, 142 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 194.8 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY NR 1 (PDF, 266.8 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 94 KiB)
 • ZMIANA DO SIWZ NR 1+ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (PDF, 270.5 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY NR 2 (PDF, 523 KiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 542.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania - ZADANIE NR 2 (PDF, 349.6 KiB)
2 2018-04-05 2018-04-13 10:00:00 Konserwacja oraz naprawa sprzętu do zimowego utrzymania dróg będącego w posiadaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze :zadanie nr 1 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze zadanie nr 2 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie zadanie nr 3 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.4 MiB)
 • SIWZ (PDF, 746.8 KiB)
 • załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 48.5 KiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 480.1 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 163.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnieniu postępowania) - dotyczy Zadania nr 1,2,3 (PDF, 1.9 MiB)
3 2018-03-27 2018-04-11 10:00:00 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 278, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu nad Kanałem Lipiec w miejscowości Wygnańczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 w km 80+799,61, w ramach zadania pn.: Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 Sława – Wschowa w miejscowości Wygnańczyce w toku
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 237 KiB)
 • SIWZ (PDF, 606.9 KiB)
 • załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 286.5 KiB)
 • Projekt budowlany cz. 1 (ZIP, 58.8 MiB)
 • Projekt budowlany cz. 2 (ZIP, 11.4 MiB)
 • Projekt wykonawczy cz. 1 (ZIP, 52.6 MiB)
 • Projekt wykonawczy cz. 2 (ZIP, 13.1 MiB)
 • ZMIANA DO SIWZ NR 1 - dot. zmiany zapisów w projekcie umowy (PDF, 334.6 KiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 472.5 KiB)
4 2018-03-22 2018-04-06 10:00:00 Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi woj. nr 287 w m. Lubsko, ul. Wrocławska (dawna XX-Lecia PRL-u) unieważniony
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 237.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 578.6 KiB)
 • załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 202.5 KiB)
 • Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (PDF, 2.2 MiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 405.8 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 390.2 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (UNIEWAŻNIENIU) (PDF, 126.5 KiB)
5 2018-03-20 2018-04-05 10:00:00 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 139 w m. Kowalów rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 207.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • załączniki do SIWZ edytowalne (DOC, 224 KiB)
 • Szczegółowe Specyfikacje Techniczne drogowe (PDF, 2.9 MiB)
 • Szczegółowe Specyfikacje Techniczne sanitarne (PDF, 184.2 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 5.8 MiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 386.1 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 179.6 KiB)
6 2018-03-19 2018-04-03 10:00:00 Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi woj. nr 278 m. Pomorsko na odcinku od km 15+740 do km 16+735 rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 238.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 589.8 KiB)
 • załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 240.5 KiB)
 • Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (PDF, 2.3 MiB)
 • ZMIANA DO SIWZ NR 1 (PDF, 283.2 KiB)
 • ZMODYFIKOWANA SST w związku ze zmianą do SIWZ nr 1 (PDF, 2.3 MiB)
 • Decyzja Burmistrza Sulechowa zezwalająca na wycinkę drzew (PDF, 528.7 KiB)
 • POPRAWNY FORMULARZ CENOWY PO ZMIANIE - w wersji edytowalnej (DOC, 181 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY NR 1 (PDF, 257.6 KiB)
 • plan orientacyjny (PDF, 126.6 KiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 445.7 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (PDF, 315.5 KiB)
7 2018-03-09 2018-04-17 10:00:00 Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice-Sulęcin- Międzyrzecz:: ZADANIE nr 1: odcinek V od km 65+400,00 do km 67+400,00 odcinek VI od km 67+400,00 do km 68+050,00 odcinek VII od km 68+050,00 do km 69+644,00 ZADANIE nr 2: odcinek VIII od km 71+980,00 do km 73+350,00 w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu przekazane w dniu 07.03.2018 r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (PDF, 163.6 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 09.03.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (PDF, 154 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówien Publicznych (PDF, 1.2 MiB)
 • SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • JEDZ - poglądowo w pliku PDF (PDF, 83.2 KiB)
 • JEDZ - plik espd-request (XML, 123.4 KiB)
 • Instrukcja wypełniania JEDZ (PDF, 1.2 MiB)
 • załaczniki w wersji edytowalnej (DOC, 1.1 MiB)
 • Specyfikacje techniczne (RAR, 25.6 MiB)
 • odcinek dw 137 branża teletechniczna PROJEKT WYKONAWCZY (RAR, 8.6 MiB)
 • odcinek DW 137 od km 65+400,00 do km 67+400,00 wycinka drzew (RAR, 4.1 MiB)
 • odcinek DW 137 od km 65+400,00 do km 67+400,00 branża drogowa (RAR, 21.8 MiB)
 • odcinek dw 137 od km 67+400, branża drogowa PROJEKT WYKONWACZY (RAR, 13.1 MiB)
 • odcinek dw 137 od km 67+400, wycinka drzew PROJEKT WYKONAWCZY (RAR, 6 MiB)
 • odcinek DW 137 od km 68+050,00 do km 69+644,00 wycinka drzew (RAR, 4.3 MiB)
 • odcinek DW 137 od km 68+050,00 do km 69+644,00 branża drogowa (RAR, 21.9 MiB)
 • odcinek DW 137 od km 68+050,00 do km 69+644,00 branża mostowa (RAR, 12.9 MiB)
 • odcinek DW 137 od km 68+050,00 do km 69+644,00 branża teletechniczna (RAR, 6.6 MiB)
 • odcinek DW 137 od km 71+980,00 do km 73+350,00 branża mostowa (RAR, 8.7 MiB)
 • odcinek DW 137 od km 71+980,00 do km 73+350,00 branża teletechniczna (RAR, 10.5 MiB)
 • odcinek DW 137 od km 71+980,00 do km 73+350,00 branża drogowa (RAR, 21.8 MiB)
 • odcinek DW 137 od km 71+980,00 do km 73+350,00 wycinka drzew (RAR, 4 MiB)
 • projekt stałej organizacji ruchu (RAR, 12.5 MiB)
 • zestawienia zjazdów (RAR, 17.8 MiB)
 • A_PROJEKT BUDOWLANY odcinek dw 137 od km 67+400,00 do km 68+050,00 (RAR, 87.7 MiB)
 • uzgodnienia (RAR, 116.6 MiB)
 • operat wodnoprawny Starostwo Powiatowe Międzyrzecz (RAR, 19.3 MiB)
 • operat wodnoprawny Starostwo Powiatowe Słubice (RAR, 38.4 MiB)
 • zestawienie ofert (PDF, 560.8 KiB)
8 2018-03-08 2018-03-20 10:00:00 Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie – ODW Sulęcin unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 195.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 826.9 KiB)
 • załączniki edytowalne (DOC, 253 KiB)
 • Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (RAR, 1.1 MiB)
 • Wykaz dróg wojewódzkich -RDW Kłodawa (PDF, 254.4 KiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 424.3 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 216.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnieniu postępowania) (PDF, 867.2 KiB)
9 2018-03-07 2018-03-27 10:00:00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w m. Niegosławice w zakresie budowy ścieżki rowerowej od km ok. 10+100 do km ok. 11+430. unieważniony
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 239.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 610 KiB)
 • załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 238 KiB)
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne (RAR, 7.9 MiB)
 • Dokumentacja projektowa (RAR, 8.5 MiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 215.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnieniu postępowania) (PDF, 643.5 KiB)
10 2018-03-07 2018-03-26 10:00:00 Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi wojewódzkiej nr 283 relacji Lasocin- Rejów na odcinku od km 35+770,0 do km 36+387,0 oraz od km 36+471,0 do km 36+840,0 rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 237.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 562.9 KiB)
 • załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ (DOC, 259 KiB)
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne (PDF, 3 MiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 45.2 MiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 94.1 KiB)
 • ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY NR 1 + ZMIANA DO SIWZ NR 1 (PDF, 580.4 KiB)
 • FORMULARZ OFERTY nowy (DOC, 127.5 KiB)
 • Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - Aktualne (PDF, 3.6 MiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 435.2 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (PDF, 313.5 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF, 132.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu