ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-12-28 2018-01-19 10:00:00 Dostosowanie przeprawy promowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 281 w Pomorsku do kursowania poza porą dzienną – budowa oświetlenia drogi. w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 8.1 MiB)
 • SIWZ (PDF, 482.5 KiB)
 • Specyfikacje techniczne (PDF, 618.5 KiB)
 • dokumentacja (RAR, 18.4 MiB)
 • załaczniki w wersji edytowalnej (DOC, 169.5 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY NR 1 (PDF, 103.2 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY NR 2 + ZMIANA DO SIWZ NR 1 - PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (PDF, 253.6 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 573.5 KiB)
 • Projekt Zagospodarowania Terenu cz. 1 po zmianach (PDF, 320 KiB)
 • Projekt Zagospodarowania Terenu cz. 2 po zmianach (PDF, 477.7 KiB)
 • Specyfikacja Techniczna po zmianach (PDF, 627.7 KiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 385.3 KiB)
2 2017-12-13 2018-01-04 10:00:00 Wycinka, nasadzenia i pielęgnacja drzew przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze: Zadanie nr 1 : Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 2 : Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie Zadanie nr 3: ODW Kłodawa oraz ODW Drezdenko Zadanie nr 4: ODW Sulęcin oraz ODW Ośno Lubuskie rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.5 MiB)
 • SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • Specyfikacje techniczne (RAR, 694.7 KiB)
 • wykaz dróg i rond RDW Zielona Góra (PDF, 220.8 KiB)
 • wykaz dróg RDW Kozuchów (XLS, 65.5 KiB)
 • wykaz dróg RDW Kłodawa (PDF, 254.4 KiB)
 • załaczniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 427 KiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 714.8 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. ZAD. NR 3 (PDF, 23.8 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. zad. nr 4 (PDF, 23.8 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. ZAD. NR 1 (PDF, 24.2 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. ZAD. NR 2 (PDF, 24.3 KiB)
3 2017-12-07 2018-01-03 10:00:00 Roboty konserwacyjne oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 1 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 2 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie Zadanie nr 3 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 303.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 431 KiB)
 • specyfikacje techniczne dot. ZAD. NR 1,2 i 3 (RAR, 283.8 KiB)
 • Wykaz dróg wojewódzkich dot. ZAD. NR 3 (PDF, 254.4 KiB)
 • załączniki do SIWZ-wersja edytowalna (DOC, 207.5 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 37.9 KiB)
 • ZMIANA DO SIWZ NR 1 (PDF, 40 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY - nr 1 (PDF, 121.1 KiB)
 • zestawienie ofert (PDF, 580.3 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dot. zadania nr 1 i zadania nr 2 (PDF, 143.3 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dot. zadania nr 3 (PDF, 143.4 KiB)
4 2017-12-06 2018-01-16 10:00:00 Usługi sprzętem przeznaczonym do robót drogowych oraz konserwacja i czyszczenie rowów przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze: Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 2 – Obwód Drogowy w Kożuchowie oraz Obwód Drogowy w Sławie Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy w Lubsku oraz Obwód Drogowy w Żaganiu Zadanie nr 4 – Obwód Drogowy w Kłodawie oraz Obwód Drogowy w Drezdenku Zadanie nr 5 – Obwód Drogowy w Sulęcinie oraz Obwód Drogowy w Ośnie Lubuskim w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 05.12.2017 r. (PDF, 256.9 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 06.12.2017 r. (PDF, 239.1 KiB)
 • JEDZ-poglądowo w pliku PDF (PDF, 91.4 KiB)
 • JEDZ plik espd-request.xml (XML, 131 KiB)
 • JEDZ-instrukcja UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • SIWZ (PDF, 584 KiB)
 • SST- dot. ZAD. NR 2 i 3 (PDF, 342.3 KiB)
 • Wykaz dróg wojewódzkich -2017 RDW Kłodawa dot. ZAD. NR 4 i 5 (PDF, 254.4 KiB)
 • załączniki do SIWZ-wersja edytowalna (DOC, 441 KiB)
 • ZMIANA DO SIWZ NR 1-poprawny formularz cenowy (PDF, 52.1 KiB)
 • poprawny formularz cenowy dot. ZAD. NR 5-wersja edytowalna (DOCX, 27.9 KiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 659.8 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTĘPOWANIA dot. ZAD NR 4 (PDF, 30.3 KiB)
5 2017-12-06 2017-12-15 10:00:00 Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na bazie asfaltu upłynnionego na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze: Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie Zadanie nr 3 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 300.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 304.1 KiB)
 • załączniki do SIWZ-wersja edytowalna (DOC, 199 KiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 696.2 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. ZAD. NR 1, 2 i 3 (PDF, 26.9 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. ZAD. NR 1,2 i 3 (PDF, 86.1 KiB)
6 2017-12-06 2017-12-14 10:00:00 Dostawa mieszanki bazaltowej na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.3 MiB)
 • SIWZ (PDF, 589.7 KiB)
 • załączniki edytowalne (DOC, 180.5 KiB)
 • zestawienie ofert (PDF, 410.3 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 170.6 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 141.1 KiB)
7 2017-11-29 2017-12-07 10:00:00 Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych ciągników rolniczych wraz z osprzętem (kosiarka bijakowa - 1 szt. i rębak - 1 szt.) do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 194.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 165 KiB)
 • załączniki do SIWZ-wersja edytowalna (DOC, 206 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY NR 1 (PDF, 25.6 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY NR 2 (PDF, 21.1 KiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 397.3 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 22.6 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF, 45.5 KiB)
8 2017-11-27 2017-12-08 10:00:00 Zakup wraz z dostawą 5 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowo-towarowych przeznaczonych do przewozu osób i ładunków o ładowności do 3,5 tony. rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 188.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 266 KiB)
 • załączniki do SIWZ-wersja edytowalna (DOC, 189.5 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW - nr 1 (PDF, 494.4 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 72.4 KiB)
 • ZMODYFIKOWANY FORMULARZ OFERTY, FORMULARZ CENOWY (zał. nr 4), POPRAWNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SAMOCHODU (po udzielonych w dniu 30.11.2017 r.odpowiedziach) (DOC, 172 KiB)
 • zestawienie ofert (PDF, 466.7 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 108.6 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 113.4 KiB)
9 2017-11-22 --- ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI: Przebudowa drogi polegająca na odnowie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 159 (relacja ulica Mostowa w miejscowości Skwierzyna) unieważniony
 • ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 184.7 KiB)
 • informacja o uniewaznieniu postepowania (PDF, 153.7 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnieniu postepowania) (PDF, 93.8 KiB)
10 2017-11-17 2017-12-28 10:00:00 Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 1 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie. w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14.11.2017 r. (PDF, 181.3 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17.11.2017 r. (PDF, 171.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 462.7 KiB)
 • SST-ZAD. NR 1 (PDF, 1.4 MiB)
 • SST-ZAD.NR 2 (PDF, 864 KiB)
 • załączniki do SIWZ-wersja edytowalna (DOC, 505.5 KiB)
 • JEDZ plik espd-request.xml (XML, 127.8 KiB)
 • JEDZ-instrukcja UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • JEDZ-poglądowo w pliku PDF (PDF, 88 KiB)
 • ZMIANA DO SIWZ NR 1 dot. opisu przedmiotu zamówienia-prawo opcji (PDF, 56.6 KiB)
 • zestawienie ofert (PDF, 458.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu