ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-12-13 2018-01-22 Wycinka, nasadzenia i pielęgnacja drzew przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze: Zadanie nr 1 : Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 2 : Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie Zadanie nr 3: ODW Kłodawa oraz ODW Drezdenko Zadanie nr 4: ODW Sulęcin oraz ODW Ośno Lubuskie rozstrzygnięty
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. ZAD. NR 3 (PDF, 23.8 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. zad. nr 4 (PDF, 23.8 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. ZAD. NR 1 (PDF, 24.2 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. ZAD. NR 2 (PDF, 24.3 KiB)
2 2017-12-07 2018-01-17 Roboty konserwacyjne oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 1 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 2 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie Zadanie nr 3 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dot. zadania nr 1 i zadania nr 2 (PDF, 143.3 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dot. zadania nr 3 (PDF, 143.4 KiB)
3 2017-12-06 2018-01-11 Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na bazie asfaltu upłynnionego na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze: Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie Zadanie nr 3 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie rozstrzygnięty
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. ZAD. NR 1, 2 i 3 (PDF, 26.9 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. ZAD. NR 1,2 i 3 (PDF, 86.1 KiB)
4 2017-12-06 2018-01-05 Dostawa mieszanki bazaltowej na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 170.6 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 141.1 KiB)
5 2017-11-29 2018-01-03 Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych ciągników rolniczych wraz z osprzętem (kosiarka bijakowa - 1 szt. i rębak - 1 szt.) do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich rozstrzygnięty
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 22.6 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF, 45.5 KiB)
6 2017-11-27 2018-01-05 Zakup wraz z dostawą 5 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowo-towarowych przeznaczonych do przewozu osób i ładunków o ładowności do 3,5 tony. rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 108.6 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 113.4 KiB)
7 2017-11-17 2017-12-14 Konserwacja oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 1 – Rejon Dróg wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 2 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie Zadanie nr 3 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie rozstrzygnięty
 • INFORMACJA O WYBORZE NJAKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. ZAD. NR 1,2 i 3 (PDF, 25.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. Zadania nr 1,2,3 (PDF, 88.7 KiB)
8 2017-11-17 2017-12-28 Usuwanie padłych zwierząt z dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze: Zadanie nr 1 : Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 2 : Rejon dróg Wojewódzkich w Kożuchowie Zadanie nr 3: Rejon dróg Wojewódzkich w Kłodawie rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 172 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 161.8 KiB)
9 2017-11-16 2017-12-14 Dostawa ciągnika rolniczego wraz z osprzętem-kosiarka bijakowa tylno-boczna do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich rozstrzygnięty
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 22.5 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu (PDF, 45.2 KiB)
10 2017-11-14 2017-12-14 Konserwacja oraz naprawa sygnalizacji świetlnych przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze: Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie Zadanie nr 3 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 175.6 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 206.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu