ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarząd Dróg Wojewódzkich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-07-02
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pięcioletni przegląd dróg wojewódzkich w 2020 r. administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 412 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1018.7 KiB)
 • Załącznik nr 1-wykaz dróg wojewódzkich do 5-letniego przeglądu dróg (PDF, 79.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 -mapa dróg wojewódzkich ZDW 2020 (PDF, 10.1 MiB)
 • Załącznik nr 3 - mapka poglądowa wizualizacji odcinków jednorodnych. (PDF, 458.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - przykładowa dokumentacja zdjęciowa. (PDF, 2.2 MiB)
 • identyfikator postępowania (PDF, 247.4 KiB)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_59780c7b-a69b-437f-84a8-98bd6ab9110e (ASC, 700 B)
 • załączniki edytowalne (DOC, 163.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-06-26
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Praca sprzętem przeznaczonym do robót drogowych przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie Zadanie nr 1 – Obwód Drogowy Kożuchów i Obwód Drogowy Sława Zadanie nr 2 – Obwód Drogowy Lubsko i Obwód Drogowy Żagań
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 148.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_d66f922d-f8d6-48b6-9d45-a5322cf3fbc8 (ASC, 700 B)
 • Identyfikator postępowania (PDF, 191.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - edytowalne (DOC, 278.5 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-06-25
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 157 w ramach realizacji zadania pn.: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Noteć w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 Zwierzyn – Goszczanowo w m. Gościmiec”
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publik. w Dz.UUE w dniu 23.06.2020 r. (PDF, 130.9 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 25.06.2020 r (PDF, 63.9 KiB)
 • JEDZ plik espd-request.xml (XML, 127.6 KiB)
 • identyfikator postępowania (PDF, 247.3 KiB)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_280bffec-bdeb-436f-a5a6-033baf31c04a (ASC, 700 B)
 • załączniki do SIWZ-edytowalne (DOC, 174.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 24.5 MiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-06-25
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa chodnika w m. Gozdnica przy ul. Żagańskiej w ciągu drogi woj. Nr 300 w km 9+490 ÷ 9+915 str.L
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 408.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • SST (PDF, 810.5 KiB)
 • mapa ewidencyjna (PDF, 280.1 KiB)
 • mapa orientacyjna (PDF, 649.4 KiB)
 • przekrój normalny (PDF, 110.4 KiB)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_f44f90f3-d7a2-48dd-95cd-e3d603e7ac38 (ASC, 700 B)
 • Identyfikator postępowania (PDF, 190.9 KiB)
 • załączniki edytowalne (DOC, 179.5 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-06-23
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej typu ALL RED z detekcją ruchu pojazdów oraz wzbudzanej mechanicznie na przycisk wraz z dedykowanym oświetleniem przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 137 w m. Kunowice w km ok. 3+668,00
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 153 KiB)
 • SIWZ (PDF, 726.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - edytowalne (DOC, 173 KiB)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_91187c53-8b25-467c-a943-13d6f24fc068.asc (ASC, 700 B)
 • Identyfikator postępowania (PDF, 194.2 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa mostu przez rzekę Wartę w miejscowości Świerkocin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 131 Nowiny Wielkie - Krzeszyce wraz z dojazdami
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 148.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załączniki do SIWZ - edytowalne (DOC, 291 KiB)
 • Identyfikator postępowania (PDF, 191.1 KiB)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_44e67525-cd8e-4f67-a347-875b452fc7f6 (ASC, 700 B)
 • Decyzja środowiskowa (PDF, 5 MiB)
 • Odstępstwo (PDF, 2.1 MiB)
 • Pozwolenie na budowę (PDF, 4 MiB)
 • SST (PDF, 3.1 MiB)
 • Projekt budowlany (RAR, 3.4 MiB)
 • Projekt wykonawczy (RAR, 3.4 MiB)
 • Projekt stałej organizacji ruchu (RAR, 658.8 KiB)
 • Projekt czasowej organizacji ruchu (RAR, 3.6 MiB)
 • Uzgodnienia (RAR, 4.9 MiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-06-18
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Konserwacja obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze” Zadanie nr 1 – obiekty zlokalizowane w ciągu drogi woj. nr 138, 278, 280, 281, 288 Zadanie nr 2 – obiekty zlokalizowane w ciągu drogi woj. nr 138, 276, 278, 280, 281, 287, 289, 290, 295, 302, 303, 313
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 422.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 19.7 MiB)
 • ST zad 1 (PDF, 1.2 MiB)
 • ST zad 2 (PDF, 1.8 MiB)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_fc3bf02c-fe25-4fb3-854b-480b592b77a4 (ASC, 700 B)
 • Identyfikator postępowania (PDF, 190.3 KiB)
 • załaczniki do SIWZ edytowalne (DOC, 359.5 KiB)
 • ZMIANA DO SIWZ nr 1 (PDF, 316 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 307.5 KiB)