ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 293 (ul. Ogrodowej) w m. Bytom Odrzański od ok. km 17+895 do ok. km 18+460 (od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Żeromskiego)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-06-20 09:00:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze działając w imieniu zarządcy dróg

- Zarządu Województwa Lubuskiego na podstawie art. 36 ust 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.)

informuje, iż jest w trakcie opracowywania niżej wymienionej dokumentacji projektowej:


rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 293 (ul. Ogrodowej) w m. Bytom Odrzański od ok. km 17+895

do ok. km 18+460 (od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Żeromskiego)” .

 

W ramach ww. inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogi wojewódzkiej nr 293 kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnianiem takiego kanału.

Kanał udostępniany będzie na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 – 7f ustawy z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować na adres:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

al. Niepodległości 32

65-042 Zielona Góra 

Jak stanowi wyżej przywołana ustawa kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Zarząd informuje ponadto, iż w myśl art. 39 ust. 6b -

Podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego,
a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze www.bip.zdw.zgora.pl w zakładce „kanały technologiczne” oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa,

<e-mail>

Schemat Organizacyjny

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-05-24 14:22:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: BIP ZDW Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Jakubowski Data wytworzenia informacji: 2013-05-24 14:22:48
Osoba, która odpowiada za treść: Data wprowadzenia do BIP 2013-05-24 14:22:48
Wprowadził informację do BIP: Jakubowski Paweł Data udostępnienia informacji: 2013-05-24 15:02:00
Osoba, która zmieniła informację: Jakubowski Paweł Data ostatniej zmiany: 2013-05-24 15:02:00
Artykuł był wyświetlony: 75564 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie nr 06/2013 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie częściowej zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze wprowadzonego zarządzeniem nr 19/2012 Dyrektora Zarządu Dr

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-05-24 08:49:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: BIP ZDW Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Jakubowski Data wytworzenia informacji: 2013-05-24 08:49:22
Osoba, która odpowiada za treść: Data wprowadzenia do BIP 2013-05-24 08:49:22
Wprowadził informację do BIP: Jakubowski Paweł Data udostępnienia informacji: 2013-05-24 08:53:12
Osoba, która zmieniła informację: Jakubowski Paweł Data ostatniej zmiany: 2013-05-24 08:53:12
Artykuł był wyświetlony: 74262 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie nr 07/2013 Dyrektora Zarządu Dróg wojewódzkich w Zielonej Górze w sprawie określenia siedzib i podległości Obwodów Drogowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-05-24 08:52:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: BIP ZDW Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Jakubowski Data wytworzenia informacji: 2013-05-24 08:52:18
Osoba, która odpowiada za treść: Data wprowadzenia do BIP 2013-05-24 08:52:18
Wprowadził informację do BIP: Jakubowski Paweł Data udostępnienia informacji: 2013-05-24 08:53:10
Osoba, która zmieniła informację: Jakubowski Paweł Data ostatniej zmiany: 2013-05-24 08:53:10
Artykuł był wyświetlony: 74225 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 138

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-04-12 07:22:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze działając w imieniu zarządcy dróg - Zarządu Województwa Lubuskiego na podstawie art. 36 ust 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 260 ze zm.) informuje, iż jest w trakcie opracowywania niżej wymienionej dokumentacji:

Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 138 na odcinkach:

• m. Debrznica w km ok. 38+143,00÷38+913,00

• w km ok. 40+981,00÷41+400,00 (Pliszka)

• w km ok. 42+288,00÷42+856,00 (korekta łuku)

• m. Siedlisko w km ok. 48+353,00÷48+772,50

• m. Trzebiechów w km ok. 51+857,00÷52+261,00.

W ramach ww. inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogi wojewódzkiej nr 138 kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnianiem takiego kanału.

Kanał udostępniany będzie na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 – 7f ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować na adres:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

al. Niepodległości 32

65-042 Zielona Góra

Jak stanowi wyżej przywołana ustawa kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Zarząd informuje ponadto, iż w myśl art. 39 ust. 6b - Podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze www.bip.zdw.zgora.pl w zakładce „kanały technologiczne” oraz przesłana
do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa,

<e-mail>

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI rozbudowy skrzyżowania zwykłego dróg wojewódzkich nr 279 i 283 na skrzyżowanie skanalizowane w ciągu drogi wojewódzkiej nr 283

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-04-12 07:15:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze działając w imieniu zarządcy dróg - Zarządu Województwa Lubuskiego na podstawie art. 36 ust 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.) informuje, iż jest w trakcie opracowywania niżej wymienionej dokumentacji:

Rozbudowa skrzyżowania zwykłego dróg wojewódzkich nr 279 i 283 na skrzyżowanie skanalizowane w ciągu drogi wojewódzkiej nr 283.

W ramach ww. inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogi wojewódzkiej nr  283 kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnianiem takiego kanału.

Kanał udostępniany będzie na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 – 7f ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować na adres:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

al. Niepodległości 32

65-042 Zielona Góra

Jak stanowi wyżej przywołana ustawa kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Zarząd informuje ponadto, iż w myśl art. 39 ust. 6b - Podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze www.bip.zdw.zgora.pl w zakładce „kanały technologiczne” oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa,

<e-mail>

Plan wydatków określony dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze w uchwale budżetowej na 2013 rok.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-03-04 10:28:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: BIP ZDW Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Samotyja Data wytworzenia informacji: 2013-03-04 10:28:00
Osoba, która odpowiada za treść: Data wprowadzenia do BIP 2013-03-04 10:28:00
Wprowadził informację do BIP: Samotyja Paweł Data udostępnienia informacji: 2013-03-04 10:30:06
Osoba, która zmieniła informację: Samotyja Paweł Data ostatniej zmiany: 2013-03-04 10:30:06
Artykuł był wyświetlony: 73868 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE NR 20/2012 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze z dnia 23 października 2012 r. w sprawie określenia siedzib i podległości Obwodów Drogowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-10-31 14:34:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: BIP ZDW Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Samotyja Data wytworzenia informacji: 2012-10-31 14:34:33
Osoba, która odpowiada za treść: Data wprowadzenia do BIP 2012-10-31 14:34:33
Wprowadził informację do BIP: Samotyja Paweł Data udostępnienia informacji: 2012-10-31 14:36:47
Osoba, która zmieniła informację: Samotyja Paweł Data ostatniej zmiany: 2012-10-31 14:36:47
Artykuł był wyświetlony: 74259 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 313 w m. Kargowa od km 11+090 do km 12+000

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-08-23 11:21:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, działając w imieniu zarządcy dróg - Zarządu Województwa Lubuskiego na podstawie art. 39 ust 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami) informuje, iż jest w trakcie opracowywania:


„Dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 313 w m. Kargowa
od km 11+090 do km 12+000”.

W ramach ww. inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogi wojewódzkiej nr 313 kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Kanał udostępniony będzie na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 – 7f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami).

Zgłoszenia należy kierować na adres:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

al. Niepodległości 32

65-042 Zielona Góra

Jak stanowi wyżej przywołana ustawa, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Ponadto ZDW informuje, iż w myśl art. 39 ust. 6b ww. ustawy - Podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego,
o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Zielonej Górze: www.bip.zdw.zgora.pl w zakładce „kanały technologiczne” oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa,

<e-mail>

.

Zawiadomienie o planowanej inwestycji pn. przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku Sulechów – Mozów od km 24+654,00 do km 24+869,00 oraz od km 25+294,00 do km 26+330,00

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-07-20 08:24:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, działając w imieniu zarządcy dróg - Zarządu Województwa Lubuskiego na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami) informuje, że jest w trakcie zlecania opracowywania pod nazwą:


dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku Sulechów – Mozów od km 24+654,00 do km 24+869,00 oraz od km 25+294,00 do km 26+330,00.


W ramach ww. inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogi wojewódzkiej nr 278 kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.
Kanał udostępniony będzie na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7a – 7f ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami).

Zgłoszenia należy kierować na adres:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra.

Jak stanowi wyżej przywołana ustawa, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Ponadto ZDW informuje, iż w myśl art. 39 ust. 6b ww. ustawy - podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.


Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze: www.bip.zdw.zgora.pl w zakładce „kanały technologiczne” oraz przesłana
do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20,
01-211 Warszawa,

<e-mail>

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu