ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-01-29 14:16:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Dróg Wojewódzkich został utworzony na podstawie uchwały nr 9/99 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 20 stycznia 1999 roku w sprawie zasad funkcjonowania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze zmienionej uchwałami nr XXVI/69/99 z 21 maja 1999 roku, nr XLV/157/99 z 24 sierpnia 1999 roku, oraz uchwałą XXXI/310/12 z dnia 22 października 2012  Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg Wojewódzkich Organem założycielskim jest Zarząd Województwa Lubuskiego.
Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Zielonej Górze
al.Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra 
tel.: 68 328 0 300
faks : 68 328 0 332
Poczta elektroniczna (e-mail): 
 
Serdecznie Witamy
 
na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze . Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej(Dz.U.01.112.1198, z późn. zmianami) w ramach naszego serwisu znajdziecie Państwo m.in. informacje dotyczące statutu, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje, majątku, a także funkcjonowania, trybie działania, zakresie i sposobach przyjmowania i załatwiania spraw oraz o prowadzonych rejestrach i ewidencjach.
 
Dyrekcja i Zespół Redakcyjny Biuletynu

Udostępnienie informacji publicznej.

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2002 r. ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), opracowany został w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w  Zielonej Górze ujednolicony system stron internetowych, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej  - Biuletyn Informacji Publicznej.
W celu powszechnego udostępniania informacji publicznej oraz dla realizacji społeczeństwa informacyjnego zawartość niniejszego Biuletynu jest ogólnodostępna dla wszystkich osób poszukujących informacji publicznej.
Podstawa prawna:
  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.
  • (Dz.U. nr 10 poz. 68. z dnia 22 stycznia 2007 r.)
Zgodnie z ustawą (art. 10, ust.1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.
 
Wniosek o udostepnienie informacji publicznej znajdą Państwo TUTAJ.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: BIP ZDW Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Jakubowski Data wytworzenia informacji: 2014-01-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Jakubowski Data wprowadzenia do BIP 2014-01-29 14:16:15
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2014-01-29 14:16:17
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-27 09:21:06
Artykuł był wyświetlony: 581575 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akt założycielski Zarządu Dróg Wojewódzkich

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-01-29 11:06:29

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: BIP ZDW Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Jakubowski Data wytworzenia informacji: 2014-01-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Klein Data wprowadzenia do BIP 2014-01-29 11:06:29
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2014-01-29 11:07:53
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2014-01-29 11:08:59
Artykuł był wyświetlony: 2160 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Statut Zarządu Dróg Wojewódzkich

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-01-29 11:01:10

Załączniki

  • Statut (PDF, 753.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-01-29 11:02:01 | Data wytworzenia informacji: 2014-01-29 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: BIP ZDW Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Jakubowski Data wytworzenia informacji: 2014-01-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Klein Data wprowadzenia do BIP 2014-01-29 11:01:10
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2014-01-29 11:02:10
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2014-01-29 11:02:10
Artykuł był wyświetlony: 2194 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie nr 22/2018 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-01-29 10:31:36

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: BIP ZDW Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Skalmierska Data wytworzenia informacji: 2018-06-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Sklamierska Data wprowadzenia do BIP 2014-01-29 10:31:36
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2014-01-29 10:39:27
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-20 10:12:51
Artykuł był wyświetlony: 2463 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 293 (ul. Ogrodowej) w m. Bytom Odrzański od ok. km 17+895 do ok. km 18+460 (od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Żeromskiego)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-06-20 09:00:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze działając w imieniu zarządcy dróg

- Zarządu Województwa Lubuskiego na podstawie art. 36 ust 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.)

informuje, iż jest w trakcie opracowywania niżej wymienionej dokumentacji projektowej:


rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 293 (ul. Ogrodowej) w m. Bytom Odrzański od ok. km 17+895

do ok. km 18+460 (od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Żeromskiego)” .

 

W ramach ww. inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogi wojewódzkiej nr 293 kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnianiem takiego kanału.

Kanał udostępniany będzie na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 – 7f ustawy z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować na adres:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

al. Niepodległości 32

65-042 Zielona Góra 

Jak stanowi wyżej przywołana ustawa kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Zarząd informuje ponadto, iż w myśl art. 39 ust. 6b -

Podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego,
a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze www.bip.zdw.zgora.pl w zakładce „kanały technologiczne” oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa,

<e-mail>

Schemat Organizacyjny

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-05-24 14:22:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: BIP ZDW Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Jakubowski Data wytworzenia informacji: 2013-05-24 14:22:48
Osoba, która odpowiada za treść: Data wprowadzenia do BIP 2013-05-24 14:22:48
Wprowadził informację do BIP: Jakubowski Paweł Data udostępnienia informacji: 2013-05-24 15:02:00
Osoba, która zmieniła informację: Jakubowski Paweł Data ostatniej zmiany: 2013-05-24 15:02:00
Artykuł był wyświetlony: 75709 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie nr 06/2013 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie częściowej zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze wprowadzonego zarządzeniem nr 19/2012 Dyrektora Zarządu Dr

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-05-24 08:49:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: BIP ZDW Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Jakubowski Data wytworzenia informacji: 2013-05-24 08:49:22
Osoba, która odpowiada za treść: Data wprowadzenia do BIP 2013-05-24 08:49:22
Wprowadził informację do BIP: Jakubowski Paweł Data udostępnienia informacji: 2013-05-24 08:53:12
Osoba, która zmieniła informację: Jakubowski Paweł Data ostatniej zmiany: 2013-05-24 08:53:12
Artykuł był wyświetlony: 74385 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie nr 07/2013 Dyrektora Zarządu Dróg wojewódzkich w Zielonej Górze w sprawie określenia siedzib i podległości Obwodów Drogowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-05-24 08:52:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: BIP ZDW Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Jakubowski Data wytworzenia informacji: 2013-05-24 08:52:18
Osoba, która odpowiada za treść: Data wprowadzenia do BIP 2013-05-24 08:52:18
Wprowadził informację do BIP: Jakubowski Paweł Data udostępnienia informacji: 2013-05-24 08:53:10
Osoba, która zmieniła informację: Jakubowski Paweł Data ostatniej zmiany: 2013-05-24 08:53:10
Artykuł był wyświetlony: 74346 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 138

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-04-12 07:22:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze działając w imieniu zarządcy dróg - Zarządu Województwa Lubuskiego na podstawie art. 36 ust 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 260 ze zm.) informuje, iż jest w trakcie opracowywania niżej wymienionej dokumentacji:

Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 138 na odcinkach:

• m. Debrznica w km ok. 38+143,00÷38+913,00

• w km ok. 40+981,00÷41+400,00 (Pliszka)

• w km ok. 42+288,00÷42+856,00 (korekta łuku)

• m. Siedlisko w km ok. 48+353,00÷48+772,50

• m. Trzebiechów w km ok. 51+857,00÷52+261,00.

W ramach ww. inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogi wojewódzkiej nr 138 kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnianiem takiego kanału.

Kanał udostępniany będzie na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 – 7f ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować na adres:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

al. Niepodległości 32

65-042 Zielona Góra

Jak stanowi wyżej przywołana ustawa kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Zarząd informuje ponadto, iż w myśl art. 39 ust. 6b - Podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze www.bip.zdw.zgora.pl w zakładce „kanały technologiczne” oraz przesłana
do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa,

<e-mail>

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu