ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI budowy obwodnicy miejscowości Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-04-15 10:35:54

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 276 od km 15+200,00 do km 17+348,00 w m. Sycowice

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-04-02 07:59:58

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 297 od km 2+600,00 do km 4+600,00 w m. Wrociszów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-04-02 07:54:20

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI dot. przebudowy drogi wojewódzkiej nr 296 relacji Kożuchów – Żagań na odcinku od km 3+150,20 do km 5+700,00 oraz od km 9+900,00 do km 10+575,00.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-02-09 09:13:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI
 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze działając w imieniu zarządcy dróg - Zarządu Województwa Lubuskiego na podstawie art. 39 ust 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.) informuje, iż jest w trakcie opracowywania niżej wymienionej dokumentacji dot.:
 
przebudowy drogi wojewódzkiej nr 296 relacji Kożuchów – Żagań na odcinku
od km 3+150,20 do km 5+700,00 oraz od km 9+900,00 do km 10+575,00.
 
W ramach ww. inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogi wojewódzkiej nr 296 kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.
Kanał udostępniany będzie na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 – 7f ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych. 
 
Zgłoszenia należy kierować na adres:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra
 
Jak stanowi wyżej przywołana ustawa, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
 
  1. urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 
b)  linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 
Zarząd informuje ponadto, iż w myśl art. 39 ust. 6b - Podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.
Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze www.bip.zdw.zgora.pl w zakładce „kanały technologiczne” oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
ul. Kasprzaka 18/20,01-211 Warszawa,
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: BIP ZDW Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Brzezińska Data wytworzenia informacji: 2015-02-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Brzezińska Data wprowadzenia do BIP 2015-02-09 09:13:38
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Brzezińska Data udostępnienia informacji: 2015-02-09 09:21:13
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Brzezińska Data ostatniej zmiany: 2015-02-09 09:23:08
Artykuł był wyświetlony: 1587 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu