ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI dot. przebudowy drogi wojewódzkiej nr 296 relacji Kożuchów – Żagań na odcinku od km 3+150,20 do km 5+700,00 oraz od km 9+900,00 do km 10+575,00.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-02-09 09:13:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI
 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze działając w imieniu zarządcy dróg - Zarządu Województwa Lubuskiego na podstawie art. 39 ust 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.) informuje, iż jest w trakcie opracowywania niżej wymienionej dokumentacji dot.:
 
przebudowy drogi wojewódzkiej nr 296 relacji Kożuchów – Żagań na odcinku
od km 3+150,20 do km 5+700,00 oraz od km 9+900,00 do km 10+575,00.
 
W ramach ww. inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogi wojewódzkiej nr 296 kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.
Kanał udostępniany będzie na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 – 7f ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych. 
 
Zgłoszenia należy kierować na adres:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra
 
Jak stanowi wyżej przywołana ustawa, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
 
  1. urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 
b)  linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 
Zarząd informuje ponadto, iż w myśl art. 39 ust. 6b - Podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.
Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze www.bip.zdw.zgora.pl w zakładce „kanały technologiczne” oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
ul. Kasprzaka 18/20,01-211 Warszawa,
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: BIP ZDW Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Brzezińska Data wytworzenia informacji: 2015-02-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Brzezińska Data wprowadzenia do BIP 2015-02-09 09:13:38
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Brzezińska Data udostępnienia informacji: 2015-02-09 09:21:13
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Brzezińska Data ostatniej zmiany: 2015-02-09 09:23:08
Artykuł był wyświetlony: 1455 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-01-29 14:16:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Dróg Wojewódzkich został utworzony na podstawie uchwały nr 9/99 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 20 stycznia 1999 roku w sprawie zasad funkcjonowania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze zmienionej uchwałami nr XXVI/69/99 z 21 maja 1999 roku, nr XLV/157/99 z 24 sierpnia 1999 roku, oraz uchwałą XXXI/310/12 z dnia 22 października 2012  Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg Wojewódzkich Organem założycielskim jest Zarząd Województwa Lubuskiego.
Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Zielonej Górze
al.Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra 
tel.: 68 328 0 300
faks : 68 328 0 332
Poczta elektroniczna (e-mail): 
 
Serdecznie Witamy
 
na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze . Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej(Dz.U.01.112.1198, z późn. zmianami) w ramach naszego serwisu znajdziecie Państwo m.in. informacje dotyczące statutu, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje, majątku, a także funkcjonowania, trybie działania, zakresie i sposobach przyjmowania i załatwiania spraw oraz o prowadzonych rejestrach i ewidencjach.
 
Dyrekcja i Zespół Redakcyjny Biuletynu

Udostępnienie informacji publicznej.

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2002 r. ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), opracowany został w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w  Zielonej Górze ujednolicony system stron internetowych, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej  - Biuletyn Informacji Publicznej.
W celu powszechnego udostępniania informacji publicznej oraz dla realizacji społeczeństwa informacyjnego zawartość niniejszego Biuletynu jest ogólnodostępna dla wszystkich osób poszukujących informacji publicznej.
Podstawa prawna:
  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.
  • (Dz.U. nr 10 poz. 68. z dnia 22 stycznia 2007 r.)
Zgodnie z ustawą (art. 10, ust.1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.
 
Wniosek o udostepnienie informacji publicznej znajdą Państwo TUTAJ.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: BIP ZDW Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Jakubowski Data wytworzenia informacji: 2014-01-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Jakubowski Data wprowadzenia do BIP 2014-01-29 14:16:15
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2014-01-29 14:16:17
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-27 09:21:06
Artykuł był wyświetlony: 561294 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akt założycielski Zarządu Dróg Wojewódzkich

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-01-29 11:06:29

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: BIP ZDW Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Jakubowski Data wytworzenia informacji: 2014-01-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Klein Data wprowadzenia do BIP 2014-01-29 11:06:29
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2014-01-29 11:07:53
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2014-01-29 11:08:59
Artykuł był wyświetlony: 1981 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Statut Zarządu Dróg Wojewódzkich

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-01-29 11:01:10

Załączniki

  • Statut (PDF, 753.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-01-29 11:02:01 | Data wytworzenia informacji: 2014-01-29 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: BIP ZDW Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Jakubowski Data wytworzenia informacji: 2014-01-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Klein Data wprowadzenia do BIP 2014-01-29 11:01:10
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2014-01-29 11:02:10
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2014-01-29 11:02:10
Artykuł był wyświetlony: 2018 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie nr 22/2018 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-01-29 10:31:36

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: BIP ZDW Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Skalmierska Data wytworzenia informacji: 2018-06-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Sklamierska Data wprowadzenia do BIP 2014-01-29 10:31:36
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2014-01-29 10:39:27
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-20 10:12:51
Artykuł był wyświetlony: 2269 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu