ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2006-01-02 04:44:23

Akapit nr 2 - brak tytułu

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2006-01-02 04:31:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

I INFORMACJA PUBLICZNA
Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) z późniejszymi zmianami Art.6.1.Udostępnieniu podlega informacja publiczna.
II ARCHIWA , EWIDENCJE , REJESTRY
W Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze prowadzone są min. rejestry, ewidencje, archiwa:
  1. dróg,
  2. wydawanych upoważnień ,pełnomocnictw i zezwoleń,
  3. skarg i wniosków, kontroli,
  4. zarządzeń Dyrektora ZDW,
  5. archiwum zakładowe.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: BIP ZDW Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Jakubowski Data wytworzenia informacji: 2006-01-02 04:31:26
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Klein Data wprowadzenia do BIP 2006-01-02 04:31:26
Wprowadził informację do BIP: Jakubowski Paweł Data udostępnienia informacji: 2006-01-02 04:31:29
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2014-02-19 12:26:22
Artykuł był wyświetlony: 73136 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenia

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-12-29 16:03:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informujemy, że zgodnie z art. 63 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego (podania, żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone również za pomocą poczty elektronicznej. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych (dotyczących m. in. opłaty skarbowej, Prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, odpadów, itp.).

Elektroniczną skrzynkę podawczą odnajdziesz na stronie www.zdw.zgora.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: BIP ZDW Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Jakubowski Data wytworzenia informacji: 2005-12-29 16:03:24
Osoba, która odpowiada za treść: Data wprowadzenia do BIP 2005-12-29 16:03:24
Wprowadził informację do BIP: Jakubowski Paweł Data udostępnienia informacji: 2005-12-29 16:03:26
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2014-02-19 12:35:26
Artykuł był wyświetlony: 2471 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Mapa dróg

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-12-29 15:55:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: BIP ZDW Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: --- --- Data wytworzenia informacji: 2005-12-29 15:55:38
Osoba, która odpowiada za treść: Data wprowadzenia do BIP 2005-12-29 15:55:38
Wprowadził informację do BIP: Jakubowski Paweł Data udostępnienia informacji: 2005-12-29 15:55:40
Osoba, która zmieniła informację: Samotyja Paweł Data ostatniej zmiany: 2005-12-29 15:55:40
Artykuł był wyświetlony: 257 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacje niepublikowane Zrządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-12-29 15:30:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.02.67.619):

§12.1.Podmiotowa strona Biuletynu zawiera:

[...]
7)informację dotyczącą sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu podmiotu tworzącego podmiotową stronę Biuletynu, a nieudostępnionych w Biuletynie,

tutaj znajdą Państwo informacje o dostępie do informacji publicznych będących w posiadaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ,a nieudostępnionych w tym biuletynie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: BIP ZDW Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: --- --- Data wytworzenia informacji: 2005-12-29 15:30:50
Osoba, która odpowiada za treść: Data wprowadzenia do BIP 2005-12-29 15:30:50
Wprowadził informację do BIP: Jakubowski Paweł Data udostępnienia informacji: 2005-12-29 15:30:52
Osoba, która zmieniła informację: Jakubowski Paweł Data ostatniej zmiany: 2005-12-29 15:30:52
Artykuł był wyświetlony: 247 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obsługa interesantów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-12-29 15:27:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Dróg Wojewódzkich prowadzi obsługę interesantów w siedzibie ,w dniach pracy od poniedziałku do piątku ,w godzinach urzędowania od 7:30 do 15:30

Załatwianie spraw w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa ,zwłaszcza Kodeksu postępowania cywilnego ,Kodeksu postępowania administracyjnego oraz stosownie do postanowień Statutu i Regulaminu Organizacyjnego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: BIP ZDW Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: --- --- Data wytworzenia informacji: 2005-12-29 15:27:47
Osoba, która odpowiada za treść: Data wprowadzenia do BIP 2005-12-29 15:27:47
Wprowadził informację do BIP: Jakubowski Paweł Data udostępnienia informacji: 2005-12-29 15:27:51
Osoba, która zmieniła informację: Jakubowski Paweł Data ostatniej zmiany: 2005-12-29 15:27:51
Artykuł był wyświetlony: 73283 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Statut Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-12-29 14:22:57

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: BIP ZDW Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: --- --- Data wytworzenia informacji: 2005-12-29 14:22:57
Osoba, która odpowiada za treść: Data wprowadzenia do BIP 2005-12-29 14:22:57
Wprowadził informację do BIP: Jakubowski Paweł Data udostępnienia informacji: 2005-12-29 14:24:04
Osoba, która zmieniła informację: Samotyja Paweł Data ostatniej zmiany: 2005-12-29 14:24:04
Artykuł był wyświetlony: 1638 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akt założycielski Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-12-29 14:11:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: BIP ZDW Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: --- --- Data wytworzenia informacji: 2005-12-29 14:11:35
Osoba, która odpowiada za treść: Data wprowadzenia do BIP 2005-12-29 14:11:35
Wprowadził informację do BIP: Jakubowski Paweł Data udostępnienia informacji: 2005-12-29 14:12:26
Osoba, która zmieniła informację: Samotyja Paweł Data ostatniej zmiany: 2005-12-29 14:12:26
Artykuł był wyświetlony: 1561 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-12-20 03:04:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Dróg Wojewódzkich został utworzony na podstawie uchwały nr 9/99 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 20 stycznia 1999 roku w sprawie zasad funkcjonowania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze zmienionej uchwałami nr XXVI/69/99 z 21 maja 1999 roku, nr XLV/157/99 z 24 sierpnia 1999 roku, oraz uchwałą XXXI/310/12 z dnia 22 października 2012  Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg Wojewódzkich Organem założycielskim jest Zarząd Województwa Lubuskiego.

Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Zielonej Górze

al.Niepodległości 32
65-042

Zielona Góra tel.:

68 328 0 300

faks : 68 328 0 332 Poczta elektroniczna (e-mail):

<e-mail>

">

 
Serdecznie Witamy

 

na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze . Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198, z późn. zmianami) w ramach naszego serwisu znajdziecie Państwo m.in. informacje dotyczące statutu, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje, majątku, a także funkcjonowania, trybie działania, zakresie i sposobach przyjmowania i załatwiania spraw oraz o prowadzonych rejestrach i ewidencjach.

 

Dyrekcja i Zespół Redakcyjny Biuletynu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: BIP ZDW Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: --- --- Data wytworzenia informacji: 2005-12-20 03:04:07
Osoba, która odpowiada za treść: Data wprowadzenia do BIP 2005-12-20 03:04:07
Wprowadził informację do BIP: Jakubowski Paweł Data udostępnienia informacji: 2005-12-20 03:04:12
Osoba, która zmieniła informację: Samotyja Paweł Data ostatniej zmiany: 2005-12-20 03:04:12
Artykuł był wyświetlony: 292 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu