ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania koncepcji programowo-przestrzennej dostosowania przeprawy promowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 281 w Pomorsku do pracy poza porą dzienną.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-02-17 12:50:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, informuje że zamierza udzielić zamówienia publicznego zgodnie z zapisem art. 4 punkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113 z 2010r. poz. 759 ze zmianami), na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dostosowania przeprawy promowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 281 w Pomorsku do pracy poza porą dzienną. Zakres zamówienia wyszczególniony jest w opisie przedmiotu zamówienia. W dostarczonej ofercie cenowej należy podać łączną cenę ryczałtową (netto oraz brutto zawierającą podatek vat) obejmującą całkowity zakres zamówienia ze wszystkimi czynnościami i wymaganiami składającymi się na wykonanie całości prac. Podana cena ofertowa obowiązywać będzie na okres ważności umowy, jest ceną ostateczną i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom oraz zmianom. Do oferty należy dołączyć: kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej zgodnej z profilem zamówienia oraz kserokopię uprawnień budowlanych i aktualne zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego. Termin realizacji zamówienia: 31.08.2012 r. Ofertę cenową należy złożyć w sekretariacie tutejszego Zarządu z siedzibą przy al. Niepodległości 32 w Zielonej Górze w zamkniętej kopercie w terminie do 05.03.2012 r. zatytułowanej „Oferta cenowa na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dostosowania przeprawy promowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 281 w Pomorsku do pracy poza porą dzienną”. Jednocześnie informujemy, że kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena.

ZARZĄDZENIE NR 15/2008 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-12-17 10:57:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, 65-042 Zielona Góra, ul. Al. Niepodległości 32 oferuje do sprzedaży:

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-12-02 08:19:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sprostowanie do informacji umieszczonej na stronie BIP w dniu 13.10.2008r. dotyczącej naboru na stanowisko Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-10-21 12:41:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie nr 5 Dyrektora Zarzadu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze w sprawie dni wolnych od pracy w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze w 2008r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-04-15 11:41:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: BIP ZDW Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Kamila Jedroszkowiak Data wytworzenia informacji: 2008-04-15 11:41:06
Osoba, która odpowiada za treść: Data wprowadzenia do BIP 2008-04-15 11:41:06
Wprowadził informację do BIP: Jedroszkowiak Kamila Data udostępnienia informacji: 2008-04-15 11:43:39
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2014-02-19 12:35:22
Artykuł był wyświetlony: 2189 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenia

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-12-29 16:03:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informujemy, że zgodnie z art. 63 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego (podania, żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone również za pomocą poczty elektronicznej. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych (dotyczących m. in. opłaty skarbowej, Prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, odpadów, itp.).

Elektroniczną skrzynkę podawczą odnajdziesz na stronie www.zdw.zgora.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: BIP ZDW Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Jakubowski Data wytworzenia informacji: 2005-12-29 16:03:24
Osoba, która odpowiada za treść: Data wprowadzenia do BIP 2005-12-29 16:03:24
Wprowadził informację do BIP: Jakubowski Paweł Data udostępnienia informacji: 2005-12-29 16:03:26
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2014-02-19 12:35:26
Artykuł był wyświetlony: 2320 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu